Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2015 2015-04-15 11:43:31
Plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2012 2012-02-29 10:46:01
Plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2011 2012-02-29 10:44:54
Plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2010 2010-05-31 14:20:22
Plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2009 2009-02-05 11:39:38
Plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2008 2008-11-28 12:42:39
Plan Pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2005 rok 2005-01-21 10:29:40
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2015-03-19 13:36:33
Pisemna interpelacja przepisów prawa podatkowego 2014-04-01 13:58:16
Druk Oświadczenia Majątkowego 2014-03-14 15:31:39
Mienie 2009-07-14 13:45:49
Plan Pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2004 rok 2004-04-30 13:14:21
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PYRZYCE 2018-06-12 10:26:10
Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach 2018-06-06 08:51:16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2018-05-25 11:20:05
Rok 2018 2018-05-04 12:35:21
Przetargi 2018 r. 2018-04-05 14:27:02
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących planów modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach. 2018-04-04 12:28:05
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2019 ROK. 2018-03-29 16:43:18
Wykaz firm 2018-03-08 14:58:43
Projekt grantowy "Dobre konsultacje, dobry plan" 2018-03-06 13:40:20
Uchwały 2018r. 2018-02-20 11:11:59
2018 r. 2018-01-23 15:02:30
Konkursy na zadania zlecone 2018 2018-01-23 13:58:51
Zarządzenie 2018r 2018-01-08 15:13:17
Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2017-12-29 08:27:55
Konsultacje dotyczące zmian statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2017-12-13 09:08:39
Podatki i opłaty lokalne 2018 r. 2017-12-12 07:40:14
Zarządzenie Nr 1112/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia czwartej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-12-04 15:44:53
Budżet 2018r. 2017-11-30 12:18:17
Ogłoszenie 2017-11-29 15:23:58
Zarządzenie Nr 1092/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-11-14 14:58:33
Zarządzenie Nr 1091/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej trzeciej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. 2017-11-14 14:54:36
Zarządzenie Nr 1075/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. 2017-10-27 17:32:04
Zarządzenie Nr 1074/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej drugiej sprzedaży mienia komunalnego stanowiacego własność Gminy Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych. 2017-10-27 17:20:53
Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Pyrzyc, dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce 2017-10-18 15:17:52
KONSULTACJE SPOŁECZNE nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzone w ramach projektu " Dobre konsultacje , dobry plan" 2017-09-13 08:27:08
Zarządzenie Nr 1020/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-08-25 14:41:24
Informacja o wyniku drugiej sprzedaży składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-08-22 12:26:21
Przetargi 2017 r. 2017-08-07 09:25:25
Regulamin 2017-07-28 14:56:59
Ogłoszenie 2017-07-28 14:54:40
DŁUG PUBLICZNY 2017 2017-07-26 08:15:01
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 19 LIPCA 2017 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2018 ROK 2017-07-21 16:07:03
ZARZĄDZENIE Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, 2017-07-21 14:00:06
Gmina Pyrzyce, reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc zaprasza do składania ofert na: "Usługa transportowa tj. przewóz uczniów w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodków i szkół, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki w roku szkolnym 2017/2018. 2017-07-20 14:59:06
Burmistrz Pyrzyc Informuje 2017-07-19 12:19:02
Ogłoszenie 2017-07-17 15:52:55
Ogłoszenie o składaniu ofert pisemnych z dnia 4 lipca 2017r. 2017-07-04 15:18:10
Ogłoszenie Burmistrza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym 2017-06-30 12:32:02
Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majatku ruchomego przekraczających równowartość kwoty 300 EURO - przeznaczonych do zbycia 2017-06-22 07:31:52
Ogłoszenie 2017-06-14 15:38:03
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE 2017-06-13 14:45:50
Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce 2017-06-08 12:15:37
OGŁOSZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE URUCHOMIENIA STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE 2017-06-02 14:31:40
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 31 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2017 ROK 2017-06-02 14:05:00
Rok 2017 2017-04-28 08:10:15
Informacja Burmistrza 24.02.2017r - 24.03.2017r 2017-04-13 13:22:51
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pyrzyce - Prognoza Oddziaływania na Środowisko 2017-04-10 11:57:33
Informacja Burmistrza 01.02.2017r - 22.02.2017r 2017-03-14 07:47:59
Uchwały 2017r. 2017-02-20 09:24:30
Konkursy na zadania zlecone 2017 2017-02-10 12:48:03
2017 r. 2017-02-07 12:34:08
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce na 2017 r. 2017-02-06 08:57:08
Informacja Burmistrza 30.12.2016r - 30.01.2017r 2017-02-02 15:58:06
Zarządzenie 2017r 2017-01-11 15:34:58
Informacja Burmistrza 25.11.2016r-23.12.2016r 2017-01-02 09:27:11
Zapytanie ofertowe dot. realizacji zadania własnego Gminy Pyrzyce pn. ?Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 02 stycznia 2017 roku do 05 stycznia 2017 roku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017? 2016-12-27 14:41:24
Podatki i opłaty lokalne 2017r. 2016-12-19 11:05:20
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyrzyce na lata 2015 - 2020 2016-11-17 14:27:12
Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren miasta i gminy Pyrzyce ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2016-10-14 07:26:30
Informacja Burmistrza 01.07.2016-27.09.2016 2016-10-10 13:01:37
Wystąpienie Nr rej 140039-5317-K022-Ws01/16 z dnia 04.08.2016r Państwowej Inspekcji Pracy 2016-09-30 14:28:49
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusu (bez kierowcy i bez opiekuna) wraz z paliwem oraz płynami i materiałami eksploatacyjnymi na okres od 26 września br. do 23 grudnia br. w celu przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pyrzyce. 2016-09-19 15:41:08
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obromino". 2016-08-19 13:28:33
Wybór oferty do zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyn, Gmina Pyrzyc" 2016-08-12 15:20:45
Informacja Burmistrza 30.05.2016-27.06.2016r. 2016-08-02 14:14:59
Budżet 2017r. 2016-07-28 07:18:15
Przedmiot zamówienia: " Usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie uczniów z do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pyrzyce od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku polegająca na: Przewiezieniu od 01 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku uczniów do Szkoły Podstawowej w Mielęcinie oraz Publicznego Gimnazjum i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach z miejscowości wskazanych w zapytaniu. 2016-07-27 07:16:01
Przedmiot zamówienia: Usługa transportowa tj. przewiezienie uczniów w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodków i szkół w których realizują obowiązek szkolny lub nauki w roku szkolnym 2016/2017 2016-07-26 15:00:53
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyn, gm. Pyrzyce". 2016-07-15 13:56:15
TERMINY POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY ORAZ OBRADY XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH NA MIESIĄC CZERWIEC 2016r. 2016-06-16 07:21:56
Protokół Kontroli Nr HK-109/16 z dnia 9 czerwca 2016r. 2016-06-10 12:58:24
Informacja Burmistrza 27.04.2016-30.05.2016 2016-06-01 15:21:24
UCHWAŁA 2016-05-20 14:22:09
Zarządzenie Nr 568/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosku, informacji, sprawozdania kwartalnego, rozliczenia rocznego w zakresie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Pyrzyce 2016-05-20 14:19:56
OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH 2016-05-20 14:14:32
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE 2016-05-20 14:13:46
PODSTAWA PRAWNA 2016-05-20 14:13:06
Protokół Kontroli nr HK- 79/16 z dnia 14.04.2016r 2016-04-29 13:27:38
DŁUG PUBLICZNY 2016 2016-04-27 12:36:06
Regulamin cmentarzy komunalnych 2016-04-26 07:46:56
Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu w okresie trwałości. 2016-03-31 08:30:27
TERMINY POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY ORAZ OBRADY XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH NA MIESIĄC MARZEC 2016r. 2016-03-17 09:18:26
S T A T U T G M I N Y PYRZYCE 2016-03-07 11:12:47
Informacja Burmistrza 28.12.2015-27.01.2016 2016-03-02 08:40:08
Informacja Burmistrza 27.11.2015-28.12.2015 2016-03-02 08:38:21
Informacja Burmistrza 30.10.2015-20.11.2015 2016-03-02 08:36:16
Informacja Burmistrza 18.09.2015 -26.10.2015 2016-03-02 08:34:06
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2016 2016-02-24 12:14:19
Plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2016 2016-02-24 12:11:32
Uchwały 2016r. 2016-02-22 13:05:18
Wystąpienie Pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 2016-02-12 15:23:32
UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PYRZYCE 2016-02-12 12:35:40
Strategia Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 2016-02-09 08:17:25
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2016-01-22 10:49:32
Konkursy na zadania zlecone 2016 2016-01-20 15:25:21
Przetargi 2016 r. 2016-01-19 07:34:57
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2016-01-14 09:30:33
AUDYT WEWNĘTRZNY 2016-01-14 09:23:44
PEŁNOMOCNIK DS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 2016-01-14 09:19:38
PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 2016-01-14 09:15:41
PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI I ETNICZNYMI 2016-01-14 09:12:39
PEŁNOMOCNIK DS.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 2016-01-14 09:09:41
PEŁNOMOCNIK DS. UZALEŻNIEŃ I ZDROWIA 2016-01-14 09:01:08
BIURO RADY MIEJSKIEJ 2016-01-14 08:54:40
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH 2016-01-14 08:47:13
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2016-01-14 08:45:32
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 2016-01-14 08:44:04
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA 2016-01-14 08:42:52
WYDZIAŁ PLANOWANIA, INWESTYCJI I DROGOWNICTWA 2016-01-14 08:41:04
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 2016-01-14 08:39:15
Rok 2016 2016-01-08 16:41:56
Zarządzenie 2016r 2016-01-08 16:03:37
Podatki i opłaty lokalne 2016r. 2015-12-29 09:30:35
OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2015-12-14 08:32:43
Przedmiot zamówienia: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Żabów" 2015-11-16 15:47:04
Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. 2015r., poz. 1257). 2015-10-29 09:47:07
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 2015-10-29 09:38:59
Ogłoszenie Burmistrza Pyrzyc informujące że spis wyborców sporządzony w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dniu 25 października br. jest udostępniony do wglądu w dniach 14 października 2015r.- 21 października 2015r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach pok.277 ( II piętro) w godz. 8.00-15.00. 2015-10-14 12:41:15
Informacja Burmistrza 26-06-2015 - 13-09-2015 2015-10-13 10:32:36
Informacja Burmistrza 29-05-2015 - 19-06-2015 2015-10-13 10:30:59
Informacja Burmistrza 01-05-2015 - 25-05-2015 2015-10-13 10:29:02
Informacja Burmistrza 27-03-2015 - 27-04-2015 2015-10-13 10:27:15
Protokół z kontroli PDK 2015-10-06 07:31:50
Protokół z kontroli USCiSO 2015-10-06 07:29:58
Protokół z kontroli w OCiZK 2015-10-06 07:28:24
INFORMACJA BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015R. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-05 15:54:03
OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2015r w sprawie podania do wiadomości wyborców numerów i granic obowdów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 2015-09-23 11:25:13
Uchwała Nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-09-22 08:55:57
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 września 2015r 2015-09-15 07:20:01
RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 16/413/0511/15 2015-09-10 14:52:12
INFORMACJA POKONTROLNA NR16/4.1/b/C/75/2015 z dnia 21 sierpnia 2015r. 2015-09-10 14:11:25
INFORMACJA POKONTROLNA NR 16/4.1/b/C/75/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. 2015-09-10 14:08:36
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-08 15:20:08
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-09-08 15:15:06
Zarządzenie Nr 269/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r. 2015-08-12 11:27:39
Informacja Burmistrza Pyrzyc z 11 sierpnia 2015r. 2015-08-12 07:27:08
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach. 2015-08-06 14:33:25
Budżet 2016r. 2015-07-27 14:28:40
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lipca 2015r w sprawie granic obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych ds. referendum 2015-07-24 08:37:55
DŁUG PUBLICZNY 2015 2015-07-23 08:07:31
Uchwała Nr X/84/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r 2015-07-22 15:19:15
Wystąpienie pokontrolne - sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków 2015-07-21 13:26:05
Wystąpienie Pokontrolne w obszarze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków 2015-07-20 16:01:25
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lipca 2015 r - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 2015-07-09 22:04:42
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-06 15:10:18
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 2015-06-10 13:53:37
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok 2015-05-29 12:43:10
Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0263/15 2015-05-20 13:43:54
Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Mielęcinie 2015-05-19 14:23:51
Rok 2015 2015-05-15 12:58:10
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2015-05-13 13:13:08
Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0231/15 2015-05-13 12:43:40
Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0171/15 2015-05-13 12:40:42
Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0170/15 2015-05-13 12:39:09
Wybory prezydenta RP 2015-04-23 10:11:40
Informacja o wyłożeniu do wglądu spisu wyborców 2015-04-23 10:10:37
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2015 roku 2015-04-21 12:23:01
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców 2015-04-20 10:46:41
Informacja Burmistrza 27-02-2015 - 20-03-2015 2015-04-13 13:46:39
Informacja Burmistrza 30-01-2015 - 20-02-2015 2015-04-13 13:46:10
Informacja Burmistrza 30-12-2014 - 26-01-2015 2015-04-13 13:45:39
Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-13 10:06:07
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku 2015-04-08 07:20:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 07 KWIETNIA 2015 r. 2015-04-07 12:23:39
Protokól kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej 2015-03-25 14:07:07
Protokól kontroli Nr HK - 44/15 2015-03-25 14:04:47
WNIOSEK 2015-03-19 13:58:02
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY 2015-03-19 13:57:03
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2015 r. 2015-03-19 11:56:04
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, położonych w obrębie geodezyjnym 13 miasta Pyrzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-03-09 12:03:32
Projekt zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 3 miasta Pyrzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-03-09 12:00:07
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania dla działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, obręb geodezyjny 13 miasta Pyrzyce 2015-02-27 14:32:48
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Pyrzyce w celu dopuszczenia na terenach urządzeń ciepłowniczych lokalizacji elektrociepłowni opalanej biomasą 2015-02-27 14:32:03
Samoocena 2014 2015-02-24 13:38:09
Protokół z kontroli 2015-02-24 13:33:34
Informacja pokontrolna 2015-02-24 13:32:12
Protokół pokontrolny z kontroli realizacji projektu 2015-02-24 13:30:51
Protokół kontroli 2015-02-24 13:29:07
Uchwały 2015r. 2015-02-18 10:44:22
Przetargi 2015 r. 2015-01-20 14:43:04
Konkursy na zadania zlecone 2015 2015-01-19 14:28:08
Zarządzenia 2015r 2015-01-12 09:01:19
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 22 maja do 13 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Okunicy. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli Waldemar Orłowski działający na podstawie upoważnienia Nr 15/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2014 roku 2014-12-29 14:04:44
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 9 lipca do 15 sierpnia 2014 roku w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli Waldemar Orłowski działający na podstawie upoważnienia Nr 21/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lipca 2014 roku 2014-12-29 14:03:45
PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Biurze Rady Miejskiej oraz Punkcie Informacyjnym (kancelarii Urzędu Miejskiego w Pyrzycach) w dniach od 3 do 4 lipca 2014 roku na okoliczność wyjaśnienia terminowości obiegu pism dotyczących sprawy p. K. zam. O. 2014-12-29 14:02:14
Informacja pokontrolna nr 5651/4-82/EOs/14 2014-12-16 15:06:29
Podatki i opłaty lokalne 2015r. 2014-12-10 11:04:52
Protokól Wyników Głosowania i Wyników Wyborów Burmistrza Pyrzyc 2014-12-04 11:05:04
Informacja pokontrolna 2014-11-28 11:41:02
Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2014-11-28 11:37:13
Uchwała Nr 20/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pyrzyce 2014-11-21 08:13:04
Uchwała Nr 19/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania na Burmistrza Pyrzyc w dniu 30 listopada 2014 r. 2014-11-20 10:35:01
Wybory do Rady Miejskiej w Pyrzycach - Protokół z Wyborów 2014-11-19 09:24:53
Wybory Burmistrza Pyrzyc - Protokół Wyników Głosowania i Wyników Wyborów Burmistrza Pyrzyc 2014-11-19 09:15:35
Uchwała Nr 18/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Żabowie 2014-11-14 14:54:21
MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.09.2012 2014-10-31 11:59:20
MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.09.2011 2014-10-31 11:58:39
MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.09.2010 2014-10-31 11:58:10
MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.09.2009 2014-10-31 11:57:28
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Pyrzyc w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 11:23:17
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Pyrzycach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 11:21:36
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie "Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2015" 2014-10-24 11:10:34
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-24 09:20:55
OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZECINIE z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 2014-10-23 08:20:47
Uchwała Nr 17 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pyrzycach 2014-10-22 15:13:30
Uchwała Nr 16 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Krzemlinie 2014-10-22 15:13:03
Uchwała Nr 15 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Mielęcinie 2014-10-22 15:12:19
Uchwała Nr 14 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Brzesku 2014-10-22 15:11:51
Uchwała Nr 13 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Okunicy 2014-10-22 15:11:21
Uchwała Nr 12 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Żabowie 2014-10-22 15:10:49
Uchwała Nr 11 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Pyrzycach 2014-10-22 15:08:32
Uchwała Nr 10 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pyrzycach 2014-10-22 15:07:59
Uchwała Nr 9 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Pyrzycach 2014-10-22 15:07:23
Uchwała Nr 8 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Pyrzycach 2014-10-22 15:06:53
Uchwała Nr 7 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pyrzycach 2014-10-22 15:06:22
Uchwała Nr 6 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pyrzycach 2014-10-22 15:05:44
Uchwała Nr 5 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pyrzycach 2014-10-22 15:05:11
Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-22 15:04:34
Informacja dla komitetów wyborczych 2014-10-21 14:54:05
Zmiana składu w Gminnej Komisji Wyborczej 2014-10-21 14:48:42
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PYRZYCACH z dnia 20 października 2014r. 2014-10-20 14:47:12
Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach informuje, że w związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników do OKW liczby kandydatów przekraczający dopuszczalny jej skład - losowanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 22 października 2014r. o godz. 08:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach, sala nr 134 I piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy Placu Ratuszowym 1 2014-10-20 10:31:48
Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycac z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014-09-29 14:17:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 r. Podaję do wiadomości wyborców numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 2014-09-29 10:12:34
Uchwała Nr2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach 2014-09-25 11:51:00
Uchwała Nr1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach 2014-09-25 11:49:55
Skład Gminnej Komisji Wyborczej 2014-09-25 07:34:15
Uchwała Nr LXII/548/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pyrzycach, Rady Powiatu Pyrzyckiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i burmistrza Pyrzyc 2014-09-24 11:32:49
Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach 2014-09-24 08:06:50
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2014-09-23 10:02:06
Informacja z działalności Burmistrza - Lipiec, Sierpień, Wrzesień 2014-09-19 12:32:49
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2014-09-10 08:46:53
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 września 2014r. wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 2014-09-05 10:44:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014R. o podziale Gminy Pyrzyce na okręgi wyborcze 2014-09-03 08:30:53
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2014-09-01 13:39:58
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014-08-28 12:03:48
Zastępca Burmistrza 2014-08-01 07:39:39
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych 2014-07-23 15:02:29
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej, gm. Pyrzyce 2014-07-22 12:53:15
Budżet 2015 r. 2014-07-22 12:22:37
Przedmiot zamówienia: Oznakowanie obszaru Miasta i Gminy Pyrzyce objętego LSR 2014-07-18 11:33:21
Przedmiot zamówienia: "Przywrócenie świetności dawnego Burgerparku parku poprzez rekultywację Stawu Złotej Rybki" 2014-07-18 11:29:49
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 2014-06-05 14:21:06
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2014-06-02 12:26:35
Zarządzenie Nr 1432/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pyrzycach 2014-05-22 16:10:18
Protokół Kontroli Kompleksowej Gospodarki Finansowej Miasta i Gminy Pyrzyce za lata 2010-2013 2014-05-16 10:13:38
DŁUG PUBLICZNY 2014 2014-05-13 08:39:11
Obwodowe Komisje Wyborcze 2014-05-07 15:04:02
Rok 2014 2014-05-06 12:28:07
INFORMACJA BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 5 MAJA 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-06 09:48:38
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2014-04-15 14:35:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 10 KWIETNIA 2014 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-04-11 13:38:55
Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Pyrzyc w sprawie nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic: 1 Maja, Księcia Bogusława, Stargardzkiej oraz Placu Wolności w Pyrzycach. 2014-04-07 16:01:21
Protokół z czynności kontrolnych - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2014-04-07 12:19:08
Protokół z czynności kontrolnych - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2014-04-07 12:18:08
Protokół z czynności kontrolnych - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2014-04-07 12:16:43
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 marca 2014 r. o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-03-25 14:46:38
Wystąpienie pokontrolne w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 2014-03-25 14:35:49
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2014-03-12 13:26:26
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2014-03-07 13:58:50
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 2014-03-06 09:51:53
Wystąpienie pokontrolne 2014-03-03 15:46:32
Burmistrz Pyrzyc serdecznie zaprasza mieszkańców Pyrzyc do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy ronda zlokalizowanego u zbiegu ul. 1 Maja, Księcia Bogusława , Stargardzkiej oraz Placu Wolności w Pyrzycach. 2014-02-17 10:41:30
Uchwały 2014r. 2014-02-12 12:33:36
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, możliwość wniesienia pisemnych uwag i wniosków. 2014-02-12 07:30:24
Regulamin Dostarczenia wody i odprowadzania ścieków 2014-02-11 14:56:07
Informacja z działalności Burmistrza Pyrzyc 2013 r. 2014-02-05 15:14:15
Obrady Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach - 2014 r. 2014-01-27 11:28:45
Burmistrz Pyrzyc zaprasza właścicieli nieruchomości położonych na wymienionym terenie oraz mieszkańców Pyrzyc do składania w terminie od dnia 17 stycznia 2014 do dnia 31 marca 2014 r. propozycji zagospodarowania wymienionego wyżej obszaru. 2014-01-17 14:18:26
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 16 do 30 grudnia 2013 roku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2014-01-16 12:45:04
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 12 do 30 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2014-01-16 12:43:53
Przetargi 2014 r. 2014-01-13 14:11:38
Konkursy na zadania zlecone 2014 2014-01-02 14:54:12
Zarządzenia 2014r 2014-01-02 14:18:08
Podatki i opłaty lokalne 2014r. 2013-12-13 15:51:05
Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 21 do 30 października 2013 roku na stanowisku ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-11-18 11:59:59
Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 16 września do 15 października 2013 roku w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-11-18 11:58:21
Informacja 2013-11-07 13:21:21
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce. 2013-10-31 12:24:45
OGŁOSZENIE Burmistrza Pyrzyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce 2013-09-24 07:39:40
OGŁOSZENIE Burmistrza Pyrzyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce 2013-09-24 07:38:37
Wystąpienie Pokontrolne z kontroli w Radzie Miejskiej w zakresie sposobu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego - wybór ławników do sądów rejonowych, okręgowych na kadencję 2012 - 2015. 2013-09-13 14:48:04
Protokól Kontroli stanu zachowania zabytku murów obronnych fragment pólnocno - zachodni. 2013-09-13 14:41:50
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA 2013-09-06 09:06:54
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 8 lipca do 22 sierpnia 2013 roku w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-09-05 09:51:42
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2013-09-04 12:00:30
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sprawie prac porządkowych w obrębie zawalonego muru obronnego. 2013-09-04 11:55:59
Wystąpienie Pokontrolne sposobu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, a także oceny prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rzdowej, dotyczącego prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. 2013-09-04 11:34:03
SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Pyrzyc dotyczących zmiany nazwy części ulicy Podgrodzie (działka nr 556/1 obręb 10m. Pyrzyce) na ul. Gen. Władysława Sikorskiego. 2013-09-03 10:02:40
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2012 2013-08-22 13:52:15
Zarządzenie Nr 1087/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rewitalizacji parków miejskich. 2013-08-21 12:25:00
Budżet 2014 r. 2013-07-23 11:35:13
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 10 czerwca do 5 lipca 2013 roku w Przedszkolu Publicznym w Brzezinie 2013-07-18 14:52:58
Zarządzenie Nr 1111/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy. 2013-07-05 15:14:58
Zarządzenie Nr 1087./2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji parków miejskich w Pyrzycach. 2013-07-05 07:31:32
DŁUG PUBLICZNY 2013 2013-06-27 14:42:39
Wystąpienie Pokontrolne 2013-06-24 15:25:32
Protokół Kontroli Problemowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2013-06-22 09:28:34
Zarządzenie Nr 884/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Pyrzyc ds. etyki 2013-06-14 14:30:35
Zarządzenie Nr 830/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2013-06-14 14:30:04
OBWIESZCZENIE IZP.6733.12.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linia kablowa 15kV i linie kablowe 0,4kV, przebudowa linii napowietrznej 0,4kV, demontaż słupowej stacji transformatorowej, szafa kablowa 0,4kV) na terenie działek nr 311/11 obręb 7 Pyrzyce i nr 1(dr) obręb 12 Pyrzyce. 2013-06-06 14:39:24
OBWIESZCZENIE IZP.6733.10.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie miasteczka rowerowego ruchu drogowego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto PYRZYCE, obręb 6, ul. Rejtana, działka nr 20/54. 2013-06-06 14:38:28
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 16 kwietnia do 10 maja 2013 roku w Przedszkolu Publicznym w Żabowie. 2013-05-23 13:26:26
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w dniach od 14 do 15 marca 2013 roku w Pyrzyckim Domu Kultury. 2013-05-23 13:24:08
Rok 2013 2013-05-16 08:42:09
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 27 lutego do 15 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Okunicy. 2013-04-10 16:35:39
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2013r. 2013-04-04 07:34:48
Wniosek 2013-03-20 08:11:35
Oświadczenie 2013-03-20 08:11:05
Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów 2013-03-20 08:09:55
Wyniki Samooceny Kontroli Zarządczej za 2012 rok. 2013-03-04 15:01:08
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 7 do 18 lutego 2013 roku w Straży Miejskiej oraz w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-03-04 14:57:43
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 26 października do 9 listopada 2012 roku w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-02-28 11:02:38
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 1 do 29 sierpnia 2012 roku w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-02-28 11:01:34
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 14 września do 25 października 2012 roku w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-02-28 11:00:12
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 19 listopada do 31 grudnia 2012 roku w Pyrzyckim Domu Kultury. 2013-02-28 10:59:16
INFORMACJE OGÓLNE 2013-02-05 10:52:01
Obrady Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach - 2013 r. 2013-01-25 09:06:52
Uchwały 2013r. 2013-01-24 14:52:34
Przetargi 2013 r. 2013-01-14 10:10:10
Zarządzenia 2013r 2013-01-07 15:49:12
Konkursy na zadania zlecone 2013 2013-01-02 14:06:50
Budżet 2013r. 2012-12-18 08:08:39
Podatki i opłaty lokalne 2013r. 2012-12-07 09:58:35
Wystąpienie pokontrolne kontroli planowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2012-10-01 10:54:59
Wystąpienie Pokontrolne Przedstawiającego wyniki kontroli pozaplanowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2012-10-01 10:51:16
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 18 do 28 czerwca 2012 roku w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. 2012-08-08 12:41:56
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Przedmiot kontroli: Prawidłowość wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w latach 2009 - 2011. 2012-08-08 12:41:03
INFORMACJA Nr 16/2012 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 18 maja 2012 r. do dnia 15 czerwca 2012 r. 2012-07-03 10:08:46
PORZĄDEK OBRAD XXV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 czerwca 2011r. (wtorek) - godz. 14:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2012-06-25 16:13:20
Wystąpienie Pokontrolne Przedstawiającego wyniki kontroli problemowej przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2012-06-25 15:08:44
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach 2012-06-14 13:33:24
INFORMACJA Nr 15/2012 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 15 kwietnia 2012 r. do dnia 17 maja 2012 r. 2012-06-14 11:56:04
INFORMACJA NR 14/2012 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC od dnia 20 marca 2012 r. do dnia 13 kwietnia 2012 r. 2012-06-14 11:55:24
Rok 2012 2012-05-15 11:38:59
DŁUG PUBLICZNY 2012 2012-05-08 14:44:55
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 2012-05-08 12:48:56
Uchwała Nr XXI/227/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku budżetowym 2013, środków stanowiących fundusz sołecki 2012-04-23 11:43:03
Uchwała Nr XXI/226/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-04-23 11:42:40
Uchwała Nr XXI/225/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 13 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2012-04-23 11:41:58
INFORMACJA NR 13 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 14 lutego 2012 ROKU DO 19 marca 2012 ROKU 2012-04-03 15:57:05
Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji Projektu " Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie" 2012-03-15 15:28:06
SPRAWOZDANIE z kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowych w roku 2011 2012-03-15 15:26:00
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 1 Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 26 września 2011 roku do 4 listopada 2011 roku w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2012-03-15 15:25:03
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 9 do 11 stycznia 2011 roku w Wydziale Organizacyjnym i w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2012-03-15 15:24:06
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 24 stycznia do 1 lutego 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. 2012-03-15 15:23:32
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 2 do 16 stycznia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. 2012-03-15 15:22:57
INFORMACJA NR 12 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 15 stycznia 2012 ROKU DO 13 lutego 2012 ROKU 2012-03-01 09:32:04
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2012-02-28 10:04:20
Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren miasta i gminy Pyrzyce, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2012-02-10 09:06:29
Uchwały 2012r. 2012-02-03 13:47:36
INFORMACJA NR 11 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 15 grudnia 2011 ROKU DO 14 stycznia 2012 ROKU 2012-01-26 07:11:03
INFORMACJA NR 10 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 15 listopada 2011 ROKU DO 14 grudnia 2011 ROKU 2012-01-26 07:10:30
INFORMACJA NR 9 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 15 października 2011 ROKU DO 14 listopada 2011 ROKU 2012-01-26 07:09:42
INFORMACJA NR 8 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 września 2011 ROKU DO 14 października 2011 ROKU 2012-01-26 07:08:54
INFORMACJA NR 7 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 17 czerwca 2011 ROKU DO 15 września 2011 ROKU 2012-01-26 07:08:22
INFORMACJA NR 6 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 maja 2011 ROKU DO 16 czerwca 2011 ROKU 2012-01-20 14:38:52
INFORMACJA NR 5 Z BIEŻĄCE r DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 kwietnia 2011 ROKU DO 16 maja 2011 ROKU 2012-01-20 14:33:22
INFORMACJA NR 4 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 15 marca 2011 ROKU DO 15 kwietnia 2011 ROKU 2012-01-20 13:51:05
INFORMACJA NR 3 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 lutego 2011 ROKU DO 16 marca 2011 ROKU 2012-01-20 13:50:32
INFORMACJA NR 2 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 stycznia 2011 ROKU DO 16 lutego 2011 ROKU 2012-01-20 13:49:22
INFORMACJA NR 1 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 10 grudnia 2010 ROKU DO 15 stycznia 2011 ROKU 2012-01-20 13:48:19
Konkursy na zadania zlecone 2012 2012-01-13 13:51:36
Przetargi 2012 r. 2012-01-12 07:27:21
Zarządzenia 2012r 2012-01-02 15:02:35
Protokół Kontroli 2011-12-30 12:26:10
Podatki i opłaty lokalne 2012r. 2011-12-23 07:30:11
Wystąpienie Pokontrolne 2011-11-18 14:14:04
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Mielęcinie 2011-11-03 14:13:47
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 24 października 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach przeprowadzonych w dniu 23 października 2011 r. 2011-10-25 10:34:50
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH do Rady Miejskiej w Pyrzycach sporządzony dnia 24 października 2011 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pyrzycach. 2011-10-25 10:30:25
Uchwała Nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 23 października 2011r. 2011-10-21 13:18:09
Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 23 października 2011r. 2011-10-17 12:19:32
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych przez Gminę Pyrzyce dotacji za okres styczeń - sierpień 2011r. przez Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach 2011-10-11 09:14:00
Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 7 października 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 23 października 2011r. 2011-10-09 23:28:11
Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 7 października 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 23 października 2011r. 2011-10-09 23:27:29
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 7 października 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 23 października 2011r. 2011-10-09 23:26:48
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 7 października 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 23 października 2011r. 2011-10-09 23:25:56
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Pyrzycach z dnia 5 października 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 23 października 2011 r. 2011-10-07 10:55:36
Zarządzenie Nr 321/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Krzemlinie 2011-09-29 12:33:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2011r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 23 października 2011r. 2011-09-29 08:31:21
Uchwała Nr 2/2011 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 26 września 2011 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 23 października 2011 r. 2011-09-27 14:55:50
Protokół kontroli koordynowanej, która została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej 2011-09-26 14:06:12
Protokół Kontroli Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce 2011-09-26 14:05:31
Protokół kontroli obwarowań miejskich wraz z przyległym terenem historycznej fosy w Pyrzycach 2011-09-26 13:25:39
Protokół Kontroli NR WIOŚ-SZ 171/2011 2011-09-26 13:23:38
INFORMACJA BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2011r. o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-20 15:31:38
OGŁOSZENIE 2011-09-20 14:55:30
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2011r. o losowaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych 2011-09-16 15:49:11
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie 2011-09-15 08:20:02
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 12 września 2011 roku 2011-09-13 12:13:39
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. St. Warszawy i rad dzielnic m. St. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010-2014 r. 2011-09-09 08:25:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2011 r. numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 2011-09-07 08:19:41
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 2011-09-06 08:35:53
Wybory Uzupełniające Referendum 2008 2011-09-06 08:21:56
Wybory 2007 2011-09-06 08:17:20
Wybory uzupełniające 2011-09-06 08:09:02
Wybory Samorządowe 2006 2011-09-06 08:01:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 23 SIERPNIA 2011r. o granicach okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach, zarządzonych na dzień 23 października 2011r. 2011-08-24 09:35:08
Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 20 do 24 maja 2011 roku w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2011-08-24 08:20:34
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 28 maja do 10 czerwca 2011 roku w Straży Międzygminnej w Pyrzycach z przerwami związanymi z dostarczaniem kontrolującemu dokumentów. 2011-08-24 08:19:02
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym Spółka z o.o. w Pyrzycach. 2011-08-24 08:17:48
Kalendarz wyborczy 2011-08-23 11:23:38
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 sierpnia 2011r. - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-08-19 12:47:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2011 r. 2011-08-19 12:17:31
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-08-17 10:41:49
Protokól z czynności przeprowadzonych w okresie od 01.03.2011 do 23.03.2011, Gmina Pyrzyce Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce 2011-06-01 14:35:25
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce 2011-06-01 14:28:28
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzęgu Miejskiego w Pyrzycach 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1 2011-06-01 14:26:07
Informacja Pokontrolna nr 233/10 z wizyty monitorującej projektu nr Z/2.32/III/3.1/437/05 "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach" objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr Z/2.32/III/3.1/437/05/U/239/05 z dnia 23 listopada 2005 r. 2011-06-01 14:21:15
Protokół z kontroli stanu zachowania zabytku murów miejskich położonego w miejscowości Pyrzyce 2011-06-01 13:48:02
DŁUG PUBLICZNY 2011 2011-05-26 10:26:46
DŁUG PUBLICZNY 2010 2011-05-26 10:19:32
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 2011-05-26 09:14:52
Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 8 do 15 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na stanowisku Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 2011-05-17 12:28:53
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 11 maja 2011 roku w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2011-05-17 12:27:58
Uchwała Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie nadania statutu Pyrzyckiemu Domowi Kultury 2011-04-26 10:01:20
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2011-04-19 11:54:27
Protokół kontroli problemowej przeprowadzinej w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Pyrzycach 2011-04-12 13:54:45
Przetargi 2011 r. 2011-04-01 14:54:16
Uchwała Nr XLIII/373/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej 2011-03-18 12:16:07
Uchwała Nr XXXVII/286/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2011-03-18 12:15:33
WYDZIAŁ PLANOWANIA INWESTYCJI I DROGOWNICTWA 2011-03-09 08:21:06
PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ MIASTA I GMINY PYRZYCE ZA LATA 2006 - 2009 2011-03-03 14:09:47
O g ł o s z e n i e 2011-03-03 14:06:48
SPRAWOZDANIE sporządzone dnia 23 lutego 2011 roku z przeprowadzonej kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2010 roku. 2011-02-25 11:58:35
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Usług Transportowych w Pyrzycach 2011-02-24 11:56:57
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2011-02-24 11:55:40
PISEMNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO 2011-02-23 13:10:22
Uchwały 2011r. 2011-02-17 08:21:19
Wyniki przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach audytu dokonanego przez firmę AKSON z siedzibą w Łobzie w dniach od 13 grudnia 2010 r. do 14 stycznia 2011 r. 2011-02-04 14:32:45
Rok 2011 2011-01-27 11:30:54
Konkursy na zadania zlecone 2011 2011-01-19 12:52:34
Zarządzenia 2011r 2011-01-11 08:25:57
Program Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2011 - 2020 2011-01-11 08:22:53
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonej kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku. 2011-01-05 08:26:55
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach 2011-01-05 08:25:44
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I Stopnia 2011-01-05 08:24:34
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pyrzycach 2011-01-05 08:23:55
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pyrzycach 2011-01-05 08:23:17
Protokół z kontroli problemowej, która została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach. 2010-12-29 08:38:25
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 13-14.09.2010 r. w Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2010-12-29 08:36:51
Protokól kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 22 października 2010 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w roku 2009, Nr 36/NPPDL/2008 pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej/ remont nawierzchni i budowa chodnika/ w miejscowości Okunica" ralizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa Nr 36/NPPDL/09, z dnia 4 maja 2009 r. 2010-12-29 08:27:57
Podatki i opłaty lokalne 2011r. 2010-12-21 07:46:50
Gminne Biuro Spisowe w Pyrzycach ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-13 13:29:08
ZARZĄDZENIE Nr 1 /2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego. 2010-12-13 13:26:24
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 2010-09-29 10:17:22
Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej. 14100-K070-Pt/2010 2010-08-31 13:07:34
Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej. 14100-K034-Pt/2010 2010-08-31 13:05:06
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 8 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, zwanym dalej "Urzędem". 2010-08-31 13:02:01
Protokół kontroli z zakresu nadzoru nad realizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2010-08-31 12:59:19
Protokól kontroli sprawdzającej dot. wykonania zleceń pokontrolnych i realizacji w latach 2008 - 2009 r. zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. Nr 52, poz. 379 ), w powiązaniu z wykorzystaniem dotacji celowych przekazanych Gminie Pyrzyce, przeprowadzonej w dniu 14 stycznia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2010-08-31 12:56:57
Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1 2010-08-31 12:48:48
Uchwała Nr 01/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w sprawie uchwalenia statutu przedszkola. 2010-07-29 15:00:06
ZARZĄDZENIE Nr 1109/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych. 2010-06-08 10:00:37
PSR 2010 - INFORMACJA 2010-06-08 09:59:49
Instrukcja Organizacyjna w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 2010-06-08 09:56:49
WYBORY PREZYDENCKIE 2010 2010-05-25 11:34:11
Rok 2010 2010-05-13 12:27:17
SPRAWOZDANIE z kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 roku 2010-04-13 13:52:21
Uchwały 2010r. 2010-02-23 12:07:48
UCHWAŁA NR 2/2009/2010 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Żabowie z dnia 25.01.2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie przedszkola 2010-02-19 14:13:27
Zarządzenia 2010r 2010-02-15 11:12:26
Konkursy na zadania zlecone 2010 2010-01-29 10:37:08
Przetargi 2010 r. 2010-01-12 13:44:32
Podatki i opłaty lokalne 2010r. 2010-01-05 14:11:12
Informacje o Przedszkolu 2009-12-23 12:53:11
DŁUG PUBLICZNY 2009 2009-11-05 12:14:20
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2009-10-27 08:16:02
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej i kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2009-10-27 08:15:13
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2009-10-27 08:14:44
Protokół kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie 2009-09-30 15:07:30
Protoków kontroli przprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1 2009-09-30 15:05:32
Protokół z kontroli stanu zachowania zabytku 2009-07-14 13:45:26
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1 2009-07-14 13:43:40
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonej kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2008. 2009-07-14 13:07:00
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym 2009-07-14 13:06:27
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Okunicy 2009-07-14 13:05:45
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach 2009-07-14 13:04:41
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej 2009-07-14 13:04:06
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2009-07-14 13:03:09
Rok 2009 2009-05-05 08:32:09
PROTOKÓŁ z kontroli problemowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzonej w dniu 12 marca 2009 r, w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach mieszczącym się na Placu Ratuszowym 1 2009-04-16 09:12:26
PPROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pyrzycach 2009-04-16 09:10:22
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w okresie od 5 do 11 marca 2009 roku w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2009-03-31 07:36:56
PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 7 do 13 stycznia 2009 roku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2009-03-31 07:34:08
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w okresie od 14 do 23 stycznia 2009 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2009-03-31 07:33:25
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2009-03-31 07:32:45
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydawnictwie "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2009-03-31 07:31:34
Protokół z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2009r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 kod 74-200 Pyrzyce, zwanym dalej "Urzędem" 2009-03-20 13:43:22
INFORMACJA NR 24 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 STYCZNIA DO 15 LUTEGO 2009 ROKU 2009-02-27 14:08:55
INFORMACJA NR 23 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 GRUDNIA 2008 ROKU DO 15 STYCZNIA 2009 ROKU 2009-02-18 14:23:55
INFORMACJA NR 22 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 LISTOPADA DO 15 GRUDNIA 2008 ROKU 2009-02-18 14:23:24
INFORMACJA NR 21 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA DO 15 LISTOPADA 2008 ROKU 2009-02-18 14:22:56
INFORMACJA NR 20 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 WRZEŚNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU 2009-02-18 14:22:27
INFORMACJA NR 19 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 CZERWCA DO 15 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2009-02-18 14:21:57
INFORMACJA NR 18 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 MAJA 15 CZERWCA 2008 ROKU 2009-02-18 14:21:24
INFORMACJA NR 17 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 KWIETNIA 15 MAJA 2008 ROKU 2009-02-18 14:20:50
INFORMACJA NR 16 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 MARCA 15 KWIETNIA 2008 ROKU 2009-02-18 14:20:25
INFORMACJA NR 15 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 LUTEGO 15 MARCA 2008 ROKU 2009-02-18 14:19:42
INFORMACJA NR 14 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 STYCZNIA 15 LUTEGO 2008 ROKU. 2009-02-18 14:19:01
INFORMACJA NR 13 Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 GRUDNIA 2007 ROKU DO 15 STYCZNIA 2008 ROKU. 2009-02-18 14:18:23
INFORMACJA NR 12 BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 LISTOPADA DO 15 GRUDNIA 2007 ROKU. 2009-02-18 14:17:33
Informacja nr 11 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 października do 15 listopada 2007 roku. 2009-02-18 14:16:15
Informacja nr 10 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 września do 15 października 2007 roku 2009-02-18 14:11:52
Informacja nr 9 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 lipca do 15 września 2007 roku. 2009-02-18 14:09:45
Informacja nr 8 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 czerwca do 15 lipca 2007 roku. 2009-02-18 14:09:02
Informacja nr 7 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 maja do 15 czerwca 2007 roku. 2009-02-18 14:08:17
Informacja nr 6 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 kwietnia do 15 maja 2007 roku. 2009-02-18 14:07:44
Informacja nr 5 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 marca do 15 kwietnia 2007 roku. 2009-02-18 14:06:55
Informacja nr 4 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 lutego do 15 marca 2007 roku. 2009-02-18 14:06:17
Informacja nr 3 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 stycznia do 15 lutego 2007 roku. 2009-02-18 14:05:34
Informacja nr 2 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 grudnia 2006 roku do 15 stycznia 2007 roku. 2009-02-18 14:02:57
Informacja nr 1 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 Października do 15 grudnia 2006 roku. 2009-02-18 13:50:45
Przetargi 2009 r. 2009-02-17 11:48:58
Zarządzenia 2009r 2009-02-04 13:03:52
Uchwały 2009r. 2009-01-26 11:44:41
Konkursy na zadania zlecone 2009 2009-01-20 15:40:53
Protokół z kontroli gospodarowania wodami 2009-01-05 12:07:08
Protokół Lustracji Pokontrolnej Nr 4/08 z dn. 17.10.2008 2009-01-05 12:05:36
Kontrola NIK - Realizacja Krajowego Programu Oczyszczenia Ścieków Komunalnych 2009-01-05 12:02:19
Podatki i opłaty lokalne 2009r. 2008-12-12 14:28:39
MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.09.2008 2008-11-28 09:37:56
MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.09.2007 2008-11-28 09:36:57
MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 31.10.2006 2008-11-28 09:36:17
P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Urzędu Miejskiego Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1 (kod 74 - 200) oznaczonego numerem identyfikacyjnym REGON: 000529781 - zwanego w dalszej treści "Urzędem" 2008-11-28 08:33:29
PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 4 do 16 października 2008 roku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2008-11-12 11:19:04
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie 2008-11-12 11:04:43
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku 2008-11-12 11:02:24
PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 16 do 22 lipca 2008 roku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2008-09-30 14:05:26
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2008-09-30 14:04:29
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2008-09-30 14:03:18
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach 2008-09-30 14:01:57
S T A T U T PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH 2008-09-26 14:21:44
Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych przez UM w Pyrzycach 2008-08-25 12:28:09
Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa, prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej i windykacji dochodów Skarbu Państwa oraz wykorzystania dotacji celowych 2008-08-25 12:26:43
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Szczecinie w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym 2008-08-25 12:24:59
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej 2008-07-02 07:49:31
P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Wydawnictwie "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2008-07-02 07:47:03
DŁUG PUBLICZNY 2008 2008-05-20 09:26:43
Rok 2008 2008-05-14 11:16:57
Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania 2008-05-09 14:05:17
Statut 2008-05-09 14:04:33
Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 9 / 2007 z dnia 03 lipca 2007r. Zmiany do statutu Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach 2008-05-02 14:32:14
UCHWAŁA NR 3/ 2007 RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH Z DNIA 3 lipca 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach. 2008-05-02 14:30:50
S T A T U T PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH 2008-05-02 14:28:27
Informacje o przedszkolu 2008-05-02 14:09:08
Informacja nr 16 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 marca do 15 kwietnia 2008 roku. 2008-04-24 14:24:14
Informacja nr 15 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 lutego do 15 marca 2008 roku. 2008-04-22 10:31:13
Informacja nr 14 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 stycznia do 15 lutego 2008 roku. 2008-04-22 10:30:14
Informacja nr 13 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 grudnia 2007 roku do 15 stycznia 2008 roku. 2008-04-22 10:29:22
Szkolne zestawy podręczników i programów 2008-04-03 09:28:24
P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2008-03-28 08:18:42
HARMONOGRAM WYCIECZEK I PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH NA ROK SZKOLNY 2007 2008-03-17 13:19:43
Harmonogram uroczystości 2008-03-17 13:15:21
Konto bankowe przedszkola 2008-03-17 12:55:20
Kadra pedagogiczna 2008-03-17 12:54:18
Nowelizacja statutu przedszkola 2008-03-17 12:52:31
P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2008-02-29 12:49:00
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonej kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007. 2008-02-29 12:48:01
Uchwały 2008r. 2008-02-26 10:32:04
Zarządzenia 2008r 2008-02-21 13:23:06
REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PYRZYCACH 2008-02-11 13:35:12
Statut OSiR 2008-02-11 13:34:01
Program wychowawczy Szkoły w Żabowie 2008-01-21 11:05:34
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNY Szkoły w Żabowie 2008-01-21 11:00:43
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE 2008-01-21 10:51:44
Konkursy na zadania zlecone 2008 2008-01-18 13:26:00
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej 2008-01-08 14:54:41
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach 2008-01-08 14:53:18
Przetargi 2008 r. 2008-01-04 13:06:15
INFORMACJA NR 12 BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC OD DNIA 16 LISTOPADA DO 15 GRUDNIA 2007 ROKU. 2007-12-27 12:24:26
Podatki i opłaty lokalna 2008r. 2007-12-19 12:53:58
Informacja nr 11 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 października do 15 listopada 2007 roku. 2007-11-27 11:04:07
Informacja nr 10 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 września do 15 października 2007 roku. 2007-11-27 11:03:44
Informacja nr 9 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 lipca do 15 września 2007 roku. 2007-11-27 11:03:19
Informacja nr 8 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 czerwca do 15 lipca 2007 roku. 2007-11-27 11:02:55
Informacja nr 7 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 maja do 15 czerwca 2007 roku. 2007-11-27 11:02:36
Informacja nr 6 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 kwietnia do 15 maja 2007 roku. 2007-11-27 11:02:04
Informacja nr 5 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 marca do 15 kwietnia 2007 roku. 2007-11-27 11:01:27
Informacja nr 4 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 lutego do 15 marca 2007 roku. 2007-11-27 11:00:54
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Usług Transportowych w Pyrzycach 2007-11-05 08:38:58
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach 2007-11-05 08:38:28
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2007-10-05 09:38:08
DŁUG PUBLICZNY 2007 2007-09-18 14:07:47
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2007-09-04 11:26:02
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydawnictwie „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej” 2007-08-16 12:59:27
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2007-07-11 11:53:18
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Okunicy. 2007-06-20 07:09:49
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2007-06-20 07:08:24
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW 2007/2008 2007-06-04 13:52:26
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach 2007-05-17 14:39:42
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ODROCZEŃ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJACEJ 500ZŁ., WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOSCI ODROCZONYCH KWOT I PRZYCZYN ODROCZENIA W ROKU 2006 2007-05-17 13:41:46
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2006 W ZAKRESIE PODATKÓW W KWOCIE PRZEWYŻSZAJACEJ 500ZŁ. 2007-05-17 13:38:37
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO UMORZEŃ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJACEJ 500ZŁ., WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOSCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA W ROKU 2006. 2007-05-17 13:34:51
2007-04-24 11:35:34
S P R A W O Z D A N I E z uproszczonego postępowania kontrolnego przeprowadzonego z inicjatywy Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w terminie od 26 stycznia do 20 lutego 2007 roku 2007-04-23 12:36:43
P R O T O K Ó Ł KONTROLI Finansowo – kompleksowej z Realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.1/437/05 „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach” 2007-04-23 12:31:23
Zarządzenia 2007r 2007-02-26 10:36:23
Uchwały 2007r. 2007-02-15 10:07:05
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2007 2007-02-15 09:11:38
Konkursy na zadania zlecone 2007 2007-02-06 14:15:05
Rok 2007 2007-02-05 11:25:32
Przetargi 2007 r. 2007-02-01 11:22:55
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach - kontrolę przeprowadzono w okresie od 6 do 19 grudnia 2006 roku 2007-01-30 10:23:32
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury - kontrolę przeprowadzono w okresie od 16 października do 16 listopada 2006 r 2007-01-30 10:20:20
Protokół kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 2007-01-25 08:48:37
Wyjaśnienia pokontrolne RIO Pyrzyce, dnia 17 stycznia 2007 r 2007-01-22 09:28:00
Dane Podstawowe 2007-01-16 13:23:23
Kalendarz imprez na 2011 r. 2007-01-16 13:21:31
Cennik opłat za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez OSiR 2007-01-16 11:28:26
Oferta 2007-01-16 11:23:02
Informacja nr 40a/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 czerwca do 15 sierpnia 2006 roku. 2006-10-24 11:10:15
Informacja nr 39a/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 maja do 15 czerwca 2006 roku. 2006-10-24 11:09:39
Informacja nr 38a/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc od dnia 15 kwietnia do 15 maja 2006 roku 2006-10-24 11:02:07
Informacja nr 37/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 marca do 15 kwietnia 2006 roku. 2006-10-24 10:53:24
Informacja nr 36A/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 lutego do 15 marca 2006 roku 2006-10-24 10:49:12
ZARZĄDZENIE Nr 801/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce. 2006-10-09 10:44:03
Przetargi 2006 r. 2006-08-08 08:48:31
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWIOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ODROCZEŃ, UMORZEŃ ODSETEK I ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ROKU 2005. 2006-07-06 11:06:10
WYKAZ ZA ROK 2005 UMORZEŃ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PODATKÓW 2006-07-06 11:05:11
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pyrzyce w okresie od 29 maja do 13 czerwca 2006 roku. 2006-06-19 14:45:05
2006-06-09 07:17:11
Wyniki mierzenia jakości pracy Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2006-05-25 09:18:41
Dług Publiczny 2006r. 2006-05-18 12:42:09
Dług Publiczny 2005r. 2006-05-18 12:41:34
Rok 2006 2006-05-12 10:41:15
Rok 2005 2006-05-12 10:40:59
Rok 2004 2006-05-12 10:40:44
Rok 2003 2006-05-12 10:38:55
Uchwały 2006r. 2006-03-23 09:58:04
Uchwały 2005r. 2006-03-23 09:57:45
Uchwały 2004r. 2006-03-23 09:55:47
Uchwały 2003r. 2006-03-23 09:55:21
Uchwały 2002r. 2006-03-23 09:54:49
Obwieszczenia 2006-03-23 09:15:41
Ogłoszenia 2006-03-23 09:12:38
Oferty Inwestycyjne 2003 rok 2006-03-02 09:24:29
Podatki i opłaty lokalne 2006r. 2006-03-01 14:02:20
Podatki i opłaty lokalne 2005r. 2006-03-01 14:01:59
Podatki i opłaty lokalne 2004r. 2006-03-01 14:01:28
Informacja nr 35/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 stycznia do 15 lutego 2006 roku. 2006-02-24 12:34:43
Informacja nr 33/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 listopada do 15 grudnia 2005 roku 2006-02-24 12:32:56
Dane podstawowe 2006-02-21 07:30:19
Wystąpienie pokontrolne NIK – kontrola Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej w latach 2003 – 2005 (I półrocze). 2006-02-15 10:26:04
Statut Przedszkola Publicznego w Żabowie 2006-02-10 09:17:15
Informacja nr 34/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 grudnia do 15 stycznia 2006 roku. 2006-02-01 11:57:29
Komisja Rewizyjna 2006-01-30 14:19:44
Komisja Rolnictwa i Ekologii 2006-01-30 14:11:17
Zarządzenia 2006r 2006-01-11 14:48:40
Uchwała Nr XLII/348/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki na lata 2005 – 2010 2006-01-11 07:37:01
Dane teleadresowe 2005-12-23 13:41:52
Odpowiedż na wystąpienie pokontrolne NIK – kontrola Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej w latach 2003 – 2005 (I półrocze). 2005-12-19 14:50:58
Pyrzycki Dom Kultury - podstawowe dane 2005-12-08 09:10:21
MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.10.2005 2005-11-30 14:23:59
REGULAMIN ORGANIZACYJNY PYRZYCKIEGO DOMU KULTURY 2005-11-28 13:33:26
STATUT PYRZYCKIEGO DOMU KULTURY 2005-11-28 13:21:14
Informacja nr 32/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 października do 15 listopada 2005 roku 2005-11-24 14:11:51
Przetargi 2006 r. 2005-11-18 11:10:07
INFORMACJA NR 31/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 września 2005 roku do 15 października 2005 roku 2005-10-26 09:00:11
INFORMACJA NR 30/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 sierpnia 2005 roku do 15 września 2005 roku. 2005-10-07 09:58:27
Protokół kontroli NIK w sprawie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w latach 2003 – 2005 (I półrocze) 2005-09-20 08:28:20
INFORMACJA NR 29/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 czerwca do 15 sierpnia 2005 roku. 2005-09-05 09:41:06
Wykaz rejestrów i ewidencji w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2005-09-01 08:48:21
INFORMACJA NR 28/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 maja do 15 czerwca 2005 roku. 2005-07-01 12:02:05
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznego Gimnazjum 2005-06-23 09:27:58
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 2005-06-23 09:23:48
Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 2005-06-23 09:21:14
PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PYRZYCACH realizowany w latach 2003-2006 2005-06-22 14:23:38
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 2005-06-22 14:17:47
Statut Gimnazjum 2005-06-22 12:15:00
PROGRAM ROZWIJANIA SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PYRZYCACH 2005-06-21 13:56:55
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2005-06-21 13:47:33
Dane adresowe szkoły 2005-06-21 13:43:05
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej w Brzesku 2005-06-15 08:08:37
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Brzesku 2005-06-15 08:05:50
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZESKU 2005-06-15 08:03:10
CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 2005-06-07 08:30:14
DANE O PLACÓWCE 2005-06-07 08:29:25
MISJA PRZEDSZKOLA 2005-06-07 08:29:07
MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA 2005-06-07 08:28:31
STATUT PRZEDSZKOLA 2005-06-07 08:27:43
STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA 2005-06-07 08:26:34
INFORMACJA NR 27/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 14 kwietnia do 15 maja 2005 roku 2005-06-06 10:49:02
PLAN PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH NA ROK 2005 2005-05-12 13:22:43
MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.10.2004 2005-05-10 10:25:37
Komisja Budżetu 2005-05-10 10:00:58
Protokoły Kontroli Komisji Rady Miejskiej 2005-05-05 10:47:01
Kontrola doraźna w zakresie sprzedaży inwestycji pn. „Gazyfikacja Gminy Pyrzyce”. 2005-04-27 10:00:29
INFORMACJA NR 26/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 marca do 13 kwietnia 2005 roku 2005-04-20 13:06:04
INFORMACJA NR 25/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 lutego do 15 marca 2005 roku. 2005-04-20 13:04:59
INFORMACJA NR 24/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 stycznia 2005 roku do 15 lutego 2005 roku 2005-04-20 13:04:04
2005-04-19 12:28:53
Komisja Edukacji 2005-03-24 09:45:44
Zarządzenia 2005r 2005-03-16 07:30:01
Zarządzenia 2004r 2005-02-15 14:38:18
Programy 2005-01-27 12:17:05
INFORMACJA NR 23/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 grudnia 2004 roku do 15 stycznia 2005 roku 2005-01-27 11:54:56
INFORMACJA NR 22/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 listopada 2004 roku do 15 grudnia 2004 roku 2005-01-27 11:54:19
INFORMACJA NR 21/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 października 2004 roku do 15 listopada 2004 roku. 2005-01-27 11:51:10
Przetargi 2005 r. 2005-01-26 11:20:21
Konkursy na zadania zlecone 2006 2005-01-25 10:40:05
Konkursy na zadania zlecone 2005 2005-01-25 10:39:04
Plan Gospodarki Odpadami 2005-01-19 11:24:10
Program Ochrony Środowiska 2005-01-19 11:21:05
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2005-01-05 12:37:13
Zatrudnienie 2004-12-20 12:00:21
Zasady udostępniania danych 2004-12-20 11:59:55
Zajęcia dodatkowe 2004-12-20 11:58:31
Status prawny 2004-12-20 11:56:20
Ramowy rozkład dnia 2004-12-20 11:53:58
Informacje o przedszkolu 2004-12-20 11:39:38
Organizacja jednostki 2004-12-20 11:38:33
Opłaty w przedszkolu 2004-12-20 11:37:53
Kalendarz imprez na rok 2005 2004-12-20 11:34:24
Dane adresowe 2004-12-20 11:32:04
Dane Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach 2004-11-29 13:11:26
INFORMACJA nr 19/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc 2004-10-28 08:15:12
Statut Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2004-08-23 11:14:37
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK 2004-08-23 11:07:14
REGULAMIN CZYTELNI ODDZIAŁU DLA DZIECI PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 2004-08-23 11:06:12
REGULAMIN CZYTELNI 2004-08-23 11:03:13
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 2004-08-23 11:01:30
Statut Szkoły Podstawowej w Okunicy 2004-07-12 08:52:09
Wewnątrzszkolny Szkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej w Okunicy 2004-07-12 08:43:31
Dane SZKOŁA PODSTAWOWA W OKUNICY 2004-07-12 08:41:12
INFORMACJA nr 17/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 12 maja 2004 roku do 21 czerwca 2004 roku 2004-06-29 12:37:07
INFORMACJA nr 16/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 15 kwietnia 2004 roku do 11 maja 2004 roku. 2004-05-21 11:10:56
PLAN PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH NA ROK 2004 2004-04-30 13:18:11
Program Edukacji Morskiej 2004-04-13 08:03:44
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach 2004-04-09 12:49:26
Dane Szkoła Podstawowa nr 2 w Pyrzycach 2004-04-09 12:48:20
Oferty Inwestycyjne 2004 rok 2004-03-30 09:10:11
Przetargi 2004 r. 2004-02-24 11:20:13
Przetargi 2003 r. 2004-01-15 11:17:26
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH 2003-12-11 09:27:03
Burmistrz Miasta i Gminy 2003-11-03 09:47:34
Oferty inwestycyjne 08 2003 (Podstrefa Kostrzyńsko-Słubicka Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A) 2003-08-01 11:18:27
Zadania i Kompetencje Rady Miejskiej 2003-05-19 11:20:50
Instrukcja obsługi 2003-02-19 10:19:45
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-06 15:08:57
Wniosek 2013-11-07 13:22:01
PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z O.O. W PYRZYCACH - SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ 2011-08-24 08:22:21
Budżet 2012r. 2011-07-21 14:13:53
ZARZĄDZENIE NR 2/11 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2011-06-07 14:32:48
Regulamin Organizacyjny 2010-07-29 11:41:01
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2008 2008-11-28 12:39:37
STANOWISKA KIEROWNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH 2006-02-20 14:24:34
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-06 15:06:35
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Pyrzyce 2013-11-08 07:34:37
Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji Projektu " Remont i modernizacja Pyrzyckiego Domu Kultury" 2012-03-15 15:30:22
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 2011-05-17 12:10:59
Budżet 2011r. 2011-01-03 13:58:23
Regulamin Pracy 2010-07-29 11:41:16
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2009 2009-01-26 12:35:52
POZOSTAŁE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH 2006-02-20 14:23:23
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2005-04-27 12:23:19
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. 2015-07-06 09:15:27
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury PDK 2013-11-07 13:22:55
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2012-06-20 13:12:27
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2010 2010-01-25 14:22:41
Budżet 2010r. 2009-11-18 09:33:53
Stanowiska w jednostkach organizacyjnych ogłaszana przez Burmistrza Pyrzyc 2007-02-22 11:14:23
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2006-03-02 08:06:17
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2015-07-06 15:07:43
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury PBP 2013-11-07 13:23:53
Pozostałe Ogłoszenia 2013-01-17 09:29:32
Plan Pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2012 rok 2012-02-29 10:43:12
Fundusz Alimentacyjny 2009-09-16 11:54:13
Budżet 2009r. 2008-12-03 11:23:20
Stanowiska w Jednostkach Organizacyjnych 2011-10-25 09:37:04
Plan Pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2011 rok 2011-02-18 13:39:19
Budżet 2008r. 2008-01-18 11:45:39
Świadczenia rodzinne 2005-04-27 12:25:58
Plan Pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2015 rok 2015-04-15 11:38:32
Druki do Pobrania 2012-08-23 13:57:44
Budżet 2007r. 2006-12-14 08:48:15
O Ośrodku Pomocy Społecznej 2006-03-02 07:46:13
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych 2014-02-28 08:59:14
Budżet 2006r. 2006-03-22 10:09:33
Regulaminy 2006-03-02 08:08:17
PROCEDURA PRZYJĘCIA NOWEGO PRACOWNIKA DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH 2006-02-21 10:43:04
Sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2009-02-13 12:56:25
Budżet 2003r. 2006-03-22 10:08:29
Sprawozdania 2006-03-02 08:13:30
Protokoły z Sesji 2005-01-13 13:30:23
Budżet 2004r. 2006-03-22 10:08:50
Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach 2006-03-02 08:31:06
Porządek obrad sesji 2005-08-25 08:42:45
Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pyrzycach - VI kadencji (2010-2014) 2006-12-12 12:33:10
Budżet 2005r. 2006-03-22 10:09:11
Pomoc społeczna 2006-03-02 08:56:12
Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pyrzycach - VII kadencji (2014-2018) 2015-04-23 12:43:16
Procedura uchwalania budżetu 2006-03-22 10:22:07
Komunikaty 2006-03-02 09:10:48
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 2010-12-02 08:42:34
Zespół Interdyscyplinarny 2009-09-16 11:55:23
Sprawozdania finansowe od 2006r. 2006-05-12 13:34:07
Projekt Systemowy NOWA SZANSA 2009-09-16 11:56:45
Przewodniczący Rady Miejskiej 2004-12-01 13:03:49
Rada Miejska 2004-11-15 11:37:09