Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.5.2.2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach", zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 429/1, 429/2, 429/3, 432/5, 503, 504, 499, 500, 391/6, 552, 566/4, 524 i 389 obręb 10 miasta Pyrzyce przy ul. Warszawskiej oraz jej sięgaczach, gmina Pyrzyce, województwo zachodniopomorskie. 2013-05-15 14:39:39
OBWIESZCZENIE IZP.6733.11.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci i budowie przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilenia hali magazynowej na działkach nr 39/2, 40/1, obręb 12 Pyrzyce, inwestycja będzie przebiegać w działkach o nr 174, obr. 4 m. Pyrzyce, 10, 9, 8/6, 38 obr. 12 m. Pyrzyce. 2013-05-15 07:02:54
OBWIESZCZENIE IZP.6733.8.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej z budową linii kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV, dla zasilenia działek budowlanych, miasto PYRZYCE, działki nr 1/10 dr, 1/15 obr. 13 m. Pyrzyce działki 28/23, 30 dr, 34, 38 dr, 75 dr, 86/36, 87 dr. obr.12 m. Pyrzyce. 2013-05-15 07:01:47
OBWIESZCZENIE IZP.6733.13.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linii kablowej 15kV) na terenie działek nr 4 (Tk), 258/2, 259, 307 (dr), 341/2, 341/28 i 341/29 obręb 9 Pyrzyce, w rejonie ul. Ciepłownicze. 2013-05-15 07:01:08
POSTANOWIENIE IKiOŚ.6220.5.1.2013 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach" 2013-05-13 15:49:09
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.5.1.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach? planowanego na terenie działki o nr ewidencyjnych gruntu 429/1, 429/3, 503, 504, 499, 500, 501, 391/6, 552, 566/4, 524, 389 w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2013-05-13 15:47:54
OBWIESZCZENIE IZP.6733. 7.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 69/7 i 91/29 obręb 2 Pyrzyce. Inwestycja przebiega na terenie działek nr 65, 69/6, 69/7, 69/9, 69/10, 90 i 91/13 obręb 2 miasta Pyrzyce. 2013-05-07 13:11:50