Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZAWIADOMIENIE IKiOŚ.6220.10.2013.MT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Melioracjach szczegółowych Cieczysław - Etap II" , zlokalizowanego na działce 353/1, 355, 358, 359 obręb Stróżewo, gmina Pyrzyce, woj., Zachodniopomorskie. 2013-06-28 14:35:52
OBWIESZCZENIE IZP.6733.13.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linii kablowej 15kV) na terenie działek nr 4 (Tk), 258/2, 259, 307 (dr), 341/2, 341/27, 341/28 i 341/29 obręb 9 Pyrzyce, w rejonie ul. Ciepłownicze. 2013-06-24 15:24:02
OBWIESZCZENIE IZP.6733.16.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c de90PE na działkach o nr 305, 248/15, 248/68 i 248/71 - obręb 9 Pyrzyce. 2013-06-22 09:18:05
OBWIESZCZENIE IZP.6733.15.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c de40PE dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach 112 i 119 - obręb Giżyn, gmina Pyrzyce. 2013-06-22 09:16:50
OBWIESZCZENIE IZP.6733.5.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej z przyłączami, w ramach projektu pn: ?Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych w Pyrzycach?, miasto PYRZYCE, obręb 10, działka nr 429/1, 429/2, 429/3, 432/5, 503, 504, 499, 500, 501, 391/6, 552, 566/4, 524 i 389. 2013-06-12 14:45:14