Sesja XXXIX 2013r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIX/401/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do przekazywania skarg według właściwości 2013-06-12 12:53:18
Uchwała Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pyrzycach 2013-06-12 12:52:48
Uchwała Nr XXXIX/399/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2013r. 2013-06-12 12:52:00
Uchwała Nr XXXIX/398/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2013-06-12 12:51:27
Uchwała Nr XXXIX/397/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2013-06-12 12:49:35
Uchwała Nr XXXIX/396/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 216/1 o pow. 0,7328 ha położonej w obrębie geodezyjnym Brzesko 2013-06-12 12:48:57
Uchwała Nr XXXIX/395/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 566/2 o pow. 0,0162 ha oraz nr 566/3 o pow. 0,0385 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce 2013-06-12 12:47:08
Uchwała Nr XXXIX/394/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2013-06-12 12:46:41
Uchwała Nr XXXIX/393/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Pyrzyckiego Domu Kultury 2013-06-12 12:46:05
Uchwała Nr XXXIX/392/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2013-06-12 12:45:42
Uchwała XXXIX/391/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2013-06-12 12:45:14
Uchwała Nr XXXIX/390/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania 2013-06-12 12:44:50