Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.7.5.2013.MT w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa fermy norek o obsadzie 208,75 DJP w miejscowości Pyrzyce, działka nr ewidencyjny 3/10 obręb 13 miasta Pyrzyce", realizowanego przez inwestora firmę Drzenin-Rol Sp. z o.o. z siedzibą w Drzeninie ul. 1- Maja 6/1, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Słomianego- Pracownia Architektury TUES, postanowieniem z dnia 25 lipca 2013 r. dopuszczono do udziału w postępowaniu na prawach strony Stowarzyszenie Mieszkańców Drzenina "NASZ DRZENIN", z siedzibą w Gryfinie, ul Parkowa 23a, 74 ? 200 Gryfino. 2013-07-25 14:40:55
OBWIESZCZENIE IKiOS.6220.3.5.2013.MT - zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ? Rekultywacja kwatery nr 2 składowiska odpadów komunalnych zmieszanych w Karniewie gm. Pyrzyce, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 67/5 obręb Żabów, woj. zachodniopomorskie, planowanego do realizacji przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 26, 74 ? 200 Pyrzyce 2013-07-18 14:46:27
OBWIESZCZENIE IKiOS.6220.6.1.2013.MT - zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Punkt skupu odpadów w tym złomu i metali kolorowych w miejscowości Pyrzyce?, zlokalizowanego na dz. nr ewidencyjny 20/65 obręb 6 miasta Pyrzyce przy ul. Dworcowej w Pyrzycach, planowanego do realizacji przez firmę Pana Jacka Jakubiaka ? Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych przy ul. Dworcowej 23, 74 ? 200 Pyrzyce, 2013-07-18 14:45:25
OBWIESZCZENIE IZP.6733.14.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie infrastruktury technicznej przy stacji transformatorowej nr 4196 "Krzemlin PGR" wraz z drogą dojazdową na terenie działki nr 18/31 obręb Krzemlin, gmina Pyrzyce. 2013-07-02 11:42:20