Sesja XLI 2013r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLI/415/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Łuszczyk 2013-07-09 10:31:30
Uchwała Nr XLI/414/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Wandy i Waldemara Bonarskich 2013-07-09 10:30:17
Uchwała Nr XLI/413/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-07-09 10:29:24
Uchwała Nr XLI/412/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2013-07-09 10:28:38
Uchwała Nr XLI/411/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 962/1 o pow. 0,1592 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzesko 2013-07-09 10:27:38
Uchwała Nr XLI/410/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren miasta i Gminy Pyrzyce kategorii drogi gminnej 2013-07-09 10:26:36
Uchwała Nr XLI/409/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/364/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyrzyce, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków 2013-07-09 10:25:34
Uchwała Nr XLI/408/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Pyrzycach 2013-07-09 10:23:59
Uchwała Nr XLI/407/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2013-07-09 10:22:54
Uchwała Nr XLI/406/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy przedszkola i z tym związanych uchwał 2013-07-09 10:21:40
Uchwała Nr XLI/405/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy szkoły i z tym związanych uchwał 2013-07-09 10:20:42
Uchwała Nr XLI/403/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-07-09 10:19:00
Uchwała Nr XLI/402/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2012 rok 2013-07-09 10:17:38