OBWIESZCZENIE IKiOS.6220.6.1.2013.MT - zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Punkt skupu odpadów w tym złomu i metali kolorowych w miejscowości Pyrzyce?, zlokalizowanego na dz. nr ewidencyjny 20/65 obręb 6 miasta Pyrzyce przy ul. Dworcowej w Pyrzycach, planowanego do realizacji przez firmę Pana Jacka Jakubiaka ? Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych przy ul. Dworcowej 23, 74 ? 200 Pyrzyce,