OBWIESZCZENIE IKiOS.6220.3.5.2013.MT - zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ? Rekultywacja kwatery nr 2 składowiska odpadów komunalnych zmieszanych w Karniewie gm. Pyrzyce, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 67/5 obręb Żabów, woj. zachodniopomorskie, planowanego do realizacji przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 26, 74 ? 200 Pyrzyce