OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.7.5.2013.MT w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa fermy norek o obsadzie 208,75 DJP w miejscowości Pyrzyce, działka nr ewidencyjny 3/10 obręb 13 miasta Pyrzyce", realizowanego przez inwestora firmę Drzenin-Rol Sp. z o.o. z siedzibą w Drzeninie ul. 1- Maja 6/1, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Słomianego- Pracownia Architektury TUES, postanowieniem z dnia 25 lipca 2013 r. dopuszczono do udziału w postępowaniu na prawach strony Stowarzyszenie Mieszkańców Drzenina "NASZ DRZENIN", z siedzibą w Gryfinie, ul Parkowa 23a, 74 ? 200 Gryfino.