Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.11.1.2012/2013.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Nowielin" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2013-08-28 15:00:17
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.11.2.2012/2013.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Nowielin" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2013-08-28 14:55:21
OBWIESZCZENIE IZP.6733.15.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c de40PE dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach 112 i 119 obręb Giżyn, gmina Pyrzyce. 2013-08-22 09:43:53
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.7.7.2013.MT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa fermy norek o obsadzie 208,75 DJP w miejscowości Pyrzyce, działka nr ewidencyjny 3/10 obręb 13 miasta Pyrzyce", przedmiotowy wniosek zostaje bez rozpatrzenia. 2013-08-20 15:01:23
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.7.6.2013.MT w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą 2013-08-20 15:00:04
OBWIESZCZENIE IZP.6733.16.2013 informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c de90PE na działkach o nr 305, 248/15, 248/68 i 248/71 ? obręb 9 Pyrzyce. 2013-08-14 15:11:02
OBWIESZCZENIE IZP.6733.14.2013 informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie infrastruktury technicznej przy stacji transformatorowej nr 4196 -Krzemlin PGR- wraz z drogą dojazdową na terenie działki nr 18/31 obręb Krzemlin, gmina Pyrzyce. 2013-08-14 15:10:06
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.11.2012-2013 w sprawie wznowienia postępowania wszczętego na wniosek firmy ENERTRAG - Krajnik Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. farma elektrowni wiatrowych "Nowielin" wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 2013-08-12 13:22:02
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.13.2012/2013 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-08-02 08:48:16