Protokół Nr XLVII/06 z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 lutego 2006r. (część 2)


Protokół Nr XLVII/06

z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 10 lutego 2006r.

- II - część posiedzenia

godz. 16:00

Przewodniczący Rady A. Marcinkiewicz- Przywitał przybyłych radnych, zaproszonych gości, kierowników Wydziałów, sołtysów oraz media.

Stwierdził quorum. Nieobecni radni:

 1. Radny M. Budynek- usprawiedliwiony.

Lista obecności:

 • radnych stanowi zał. Nr 1.

 • sołtysów- stanowi zał. Nr 2.

 • zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3.

 • dyrektorów szkół i przedszkoli- stanowi zał. Nr 4.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Wczorajsza sesja budżetowa skończyła się dość późno i wymagało to analizy finansowej, społecznej i publicznej. W dniu wczorajszym omawiałem projekt budżetu m.in. zatrzymałem się na kompetencjach organu uchwałodawczego, czy też organu wykonawczego. Wspomniałem o ustawie o finansach publicznych, jaką konstrukcją winna być uchwała budżetowa. Podtrzymuję swoje zdanie w tej materii, gdyż dokument pt. „projekt budżetu gminy na rok 2006” złożony w BRM stał się nijako własnością radnych i od tego momentu rada nad nim pracuje razem z Burmistrzem jako tym, który odpowiada na pytania - aby jego kształt był jak najlepszy, co nie znaczy że w takiej formie musi być przyjęty przez Wysoką radę, czyli taki jaki został przygotowany przez organ wykonawczy - Burmistrza.

Przechodząc do meritum sprawy - z jakiego powodu została ogłoszona przerwa, ponieważ padła propozycja obniżenia deficytu budżetowego, do czego rada ma prawo. Wskazano konkretnie na dwa działy, do których dzisiaj postaram się odnieść:

 • Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - o 300 000zł

 • Dział 710- Działalność usługowa - o 200 000 zł

Rada Miejska widzi zwiększenie wydatków w tych działach. Zadania inwestycyjne nie byłyby realizowane, a na to pozwolić nie możemy. W związku z tym odniosę się do propozycji radnych, co do tych zapisów. Pewnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż jakiekolwiek wyprowadzenie zadania z tych działu ma swoje negatywne strony, ponieważ wszystkie zadania ujęte w projekcie budżetu, przegłosowane wnioskami, zastąpione innymi zadaniami są bardzo ważne i pewnie cząstkowe w odniesieniu do potrzeb publicznych.

Przedkładam swoje stanowisko do przegłosowania wniosków:

 • w Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa proponuję pomniejszyć wydatki w Rozdziale 70004- Czynsze nieściągalne zmniejszyć o 50.000 zł i dopłatę do stawki eksploatacyjnej o 30.000 zł oraz w Rozdziale 70005 kwotę 70.000 zł

 • w Dziale 750- Gminna platforma cyfrowa zmniejszyć o kwotę 150.000 zł

 • w Dziale 710- Działalność usługowa zmniejszyć w Rozdziale 71004 o kwotę 30.000 zł, w Rozdziale 71013 zmniejszyć o 50.000 zł oraz w Rozdziale 71035 zmniejszyć o 20.000 zł.

Ponieważ pozostałe działanie w Dziale 710 uważam za ważne, nie mogę pozwolić sobie cokolwiek jeszcze tutaj zdejmować.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Nie wiem jak nazwać to, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Panie Burmistrzu, Rada wczoraj wskazała organowi wykonawczemu, jakim jest Burmistrz Pyrzyc, do zredagowania odpowiednich dokumentów, wskazała jakie mają być wydatki w poszczególnych działach i na tym kończy się dyskusja. Nie wyobrażam sobie powrotu do jakichkolwiek odległych budżetów. To, że w Dziale 700 proponuje Pan 300.000 zł zabierać z urzędu. Radni uznali, że jest to inwestycja potrzebna. Nikt nie miał wątpliwości, co do tego, że te środki powinny tam zostać. One mają tam zostać. Jeżeli nie Pan w stanie nic zrobić to niech Pan powie: „nie jestem w stanie, nie umiem, nie chcę, nie będę wykonywał waszych zaleceń i waszych uchwał”. Poproszę Radę o upoważnienie Komisji Budżetu, przygotujemy projekt budżetu autorski i go przyjmiemy, bo wydaje nam się, że potrafimy to zrobić.

Należało zrobić tylko zmiany w Rozdziałach i paragrafach. O nic więcej nie prosiliśmy. Wydaje nam się, że sugestie mówiące o tym, iż powinien zrobić to Burmistrz, który jest autorem były jak najbardziej idące w Pańskim kierunku. Po to, aby miał Pan pełna kontrolę nad tym, co w tych Działach będzie się działo. Uznaliśmy, że gospodarz powinien decydować tu o wszystkim, a Pan z nas sobie żartuje.

Uznaliśmy wczoraj, że godzina przerwy to za mało. Przewodniczący ogłosił przerwę do dzisiaj do godziny 16:00. Rzeczywiście trzeba pewne rzeczy przemyśleć. Ludzie nas wybrali, chcemy pracować. Jeżeli będzie potrzeba to będziemy siedzieli tu bardzo długo. Jesteśmy do dyspozycji cały czas, ale Panie Burmistrzu proszę z nas nie kpić i z tych, którzy poświęcili wiele czasy, aby dopracować projekt budżetu i wypracować wnioski, które będą pożyteczne dla nas wszystkich. 9 stycznia byliśmy gotowi z wszystkimi wnioskami. Mogliśmy jeszcze wiele rzeczy przedyskutować zanim nie stanęły one przed Radą Miejską.

Wczoraj upłynął miesiąc. Ani razu nie zwrócił się Pan z prośbą o konsultację. Oczekiwaliśmy na jakieś dyskusje. Ja jestem w tej chwili bezradny na taką postawę Burmistrza.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Ogłosiłem przerwę w posiedzeniu Rady Miasta. Również mam pewne zobowiązania, które w dniu dzisiejszym miałem wypełnić. Cały czas liczyłem na to, że Pan Burmistrz będzie chciał poczynić jakieś konsultacje.

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Pan Burmistrz nie godzi się na obcięcie wydatków w Dziale 700 i 710, to mnie bardzo cieszy. Oznacza to, że odczytywał dotychczasowe sugestie Rady Miejskiej, która na sesji 27 października rozpatrując sprawę sytuacji PPM poleciła następujące rzeczy Panu Burmistrzowi:

 • przygotować projekt uchwały dotyczący sprzedaży mieszkań

 • rozważyć możliwość wygospodarowania w projekcie budżetu gminy odpowiednich kwot cen spłaty zadłużenia

 • przygotować projekt uchwały o oddłużeniu najemców

 • rozważyć możliwość przeznaczenia kwoty w budżecie gminy na 2006 r. na dalsze pozyskiwanie lokali socjalnych

 • podejmować działania mające na celu urealnienie podstawowych czynszów przez najemców.

To, co Rada zaleciła Burmistrzowi znalazło się w Dziale 700- Gospodarka Mieszkaniowa. Pan Burmistrz wypełnił wolę Rady Miejskiej i Komisji Budżetu, która była autorem tych wniosków. Teraz z tego Działu, który zwiększył poziom swoich wydatków wskutek realizacji z 27 października 2005 r. wniosków Komisji Budżetowej i Rady Miejskiej. Za to Komisja Budżetowa zabiera mu to, co tu zrealizował- 300.000 zł. Zabierzemy z budynków socjalnych w Giżynie, bo tam jest Dział 700? Zabierzemy z terenu modernizacji Żabowa, gdzie i tak musimy płacić za najemców? Co jeszcze mamy zabrać? Czynsze nieściągalne? To jest przecież wniosek Komisji Budżetu, żeby to regulować dopłatą do stawki eksploatacyjnej. Bardzo dobrze, że Pan Burmistrz nie zgadza się na cięcie w tym Dziale. Podobnie w Działalności usługowej- plan zagospodarowania przestrzennego- mam nie robić tego, bo trzeba stąd 200.000 zł odjąć?

O ile można było znaleźć oszczędności w tym budżecie, dalej jestem przy stanowisku, że poziom deficytu powinien być 2.500.000 zł. Nigdy nie powinno się z tych dwóch działów zabierać, bo one realizują to, co Rada Miejska uchwaliła. Dlaczego nie ma mieszkań socjalnych? Osądzano Burmistrza wtedy, gdy nie realizował podobno potrzeby budowy tych mieszkań. Teraz, kiedy chce to zrobić, zabiera się środki, żeby tego nie robić. Za parę miesięcy usłyszymy, że Burmistrz tego nie realizuje. Są działy, z których można coś odjąć i mogą one funkcjonować, ale nie te dwa działy. Bardzo dobrze, że Pan Burmistrz na to się nie godzi. Po wczorajszych poprawkach, gdyby miały być realizowane, głosowałbym przeciw takiemu budżetowi, który zabierałby z tych działów. Niestety zabiera to, czego sami chcieliśmy.

Radna I. Morka- Wczoraj spędziliśmy tu kilka godzin. Pierwszy raz od kilku lat nie było podziału na prawicę i lewicę. Wszyscy z nas pracowali wspólnie nad tym budżetem. Czy jest sens spierania się dzisiaj? Daliśmy czas do dzisiaj do godziny 16:00. Wczoraj była burzliwa dyskusja. Prosiłabym Panie Burmistrzu albo o chwilę przerwy albo nie wiem czy jest sens siedzenia tutaj w tej chwili. Może dajmy sobie jeszcze czas do jutra albo nie uchwalmy tego budżetu w ogóle i zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- W odniesieniu do wypowiedzi Radnego Edwarda Goli. Panie radny ja się zgadzam, ale stąd moje wystąpienie. Dzisiaj musimy 8 godzin przesiedzieć i dyskutować, żebyśmy rozmawiali o tych sprawach, o których Pan przed chwilą powiedział. Pan Burmistrz nie podjął tego tematu, żeby z Radnymi rozmawiać. Nie jestem przeciwko temu, co powiedział Pan Burmistrz.

Radny W. Kędziora- Wchodząc tu nie spodziewałem się takiego obrotu rzeczy. Chciałbym oddać hołd Pańskiemu doświadczeniu. Pan jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Wiedząc już wczoraj, że spierano o pewne sprawy, Pan nie widział, że jest jakieś uchybienie? Czy specjalnie „ wpuszczał nas Pan w maliny” wykorzystując doświadczenie samorządowca? Uważam, że Pan był świadom wszystkiego co zrobił. Zanim wyrobię sobie ostateczne zdanie chciałbym skierować pytanie do Radcy prawnego, na czym polegają te uchybienie?

Odnośnie wypowiedzi Radnego Goli trochę bym polemizował. Oddłużanie owszem, ale najpierw jakiś program, a nie oddłużanie mieszkańców dla samego oddłużania. Ta sprawa wróci za 2-3 lata i znowu będziemy oddłużać tych samych ludzi?

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Panie Kędziora jeszcze raz przypomnę, że to są wnioski Komisji Budżetowej, (której Pan jest członkiem) mówiące o oddłużaniu, a Pan Burmistrz zabezpiecza na razie kwotę. To nie jest decyzja o oddłużaniu. To jest właśnie realizacja wniosku. Pan burmistrz mydli o ty, że to co życzy sobie Komisja Budżetowa było zrobione.

Radny W. Kędziora- Słyszę, że jeszcze raz mamy debatować nad budżetem. Według mojego rozeznania wszystko zostało wydyskutowane i dzisiaj mieliśmy postawić „kropkę” nad całością budżetu. Do każdego wniosku i opinii Burmistrza ustosunkowaliśmy się, tak jak Burmistrz ustosunkował się bądź nie i my w głosowaniu daliśmy wyraz. Teraz słyszę, że mają być następne działania jak gdyby od podstaw.

Radca prawny R. Mol- Rada może wprowadzić zmianę do budżetu. Gdyby Rada przyjęła wnioski o zmianach w działach i rozdziałach, to przegłosować i do widzenia. Rada nie można realizować takiej uchwały, która miałaby tylko zmiany tylko w działach. Ona musi wskazać rozdziały, działy, itd.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Ja doskonale rozumiem o czym Pan mówi, Panie Mecenasie z tym że mówi Pan tak jak jest wygodnie Panu Burmistrzowi. W tym momencie nie ma o czym dyskutować. Projekt uchwały zawiera upoważnienie Burmistrza do dowolnych przesunięć w poszczególnych rozdziałach i paragrafach. Gdyby Wysoka Rada zechciała na tym wczoraj popracować i dokonać zmian w rozdziałach i paragrafach, to i tak Burmistrz następnego dnia mógłby sobie to dowolnie przekonfigurować. Prawda Panie Mecenasie? Po co nasza robota? Czy nie lepiej gdyby Burmistrz zrobił to od razu? My możemy wskazać i działać- to jest dla nas podstawa. Takie wskazania wczoraj się odbyły. Ta rzecz dla organu wykonawczego powinna być święta.

Jeżeli Burmistrz koniecznie chce, abyśmy my wskazali w rozdziałach, to wskażemy. Tylko następnego dnia Burmistrz przemodeluje to tak, jak będzie potrzebował, bo ma takie prawo.

Mieliśmy nie podejmować dyskusji na temat projektu budżetu. Pan Radny Edward gola wyłamał się z tego i podjął ta dyskusję i musze odpowiedzieć. Wprowadza Pan zamęt w głowach ludziom. Jeżeli te pieniądze mają być na realizacji tych wniosków to proszę mi powiedzieć: gdzie jest projekt uchwały o oddłużeniu mieszkańców, o którym mówiliśmy już w połowie ubiegłego roku? Gdzie jest realizacja wniosku mówiącego o oszczędnościach w PPM w postaci przeniesienia do siedziby PPK? Gdzie jest przygotowana uchwała o sprzedaży mieszkań gminnych za przysłowiową złotówkę? Czym Pan chce w tej chwili zaimponować? Jeżeli wnioski mają być realizowane, to mają być realizowane.

Przed wszystkim rozpoczyna się temat od projektu uchwał. Powinny mieć one miejsce w roku ubiegłym z mocą obowiązującą na ten rok.

Mówi Pan o mieszkaniach socjalnych. Przecież przeznaczyliśmy pieniądze na mieszkania socjalne w roku ubiegłym. Doskonale Pan wie jaka była realizacja tych środków. To są wirtualne pieniądze zapisane w budżecie po stornie wydatkowej i nic poza tym. Nie przynosi to żadnych efektów i żadnych skutków. Pozwoliłem sobie dokonać analizy wszystkich wniosków wypracowanych przez Radę i ponad 50% jest nie realizowane.

Wniosek

Wnioskuje o zakończenie dyskusji na ten temat i skoro nie ma przedstawionych rozwiązań Burmistrza w tym względzie proponuje przełożyć tą sesję na termin, który Pan Przewodniczący wyznaczy. Jeżeli do któregoś konkretnego dnia Burmistrz nie wykona próśb czy poleceń, Komisja Budżetu (jeżeli wysoka Rada upoważni) przygotuje autorski projekt podziału tych środków w poszczególnych rozdziałach a nawet paragrafach.

Radny W. Kędziora- Po co w takim układzie Pan mówi, że my mamy tutaj dokładnie wskazać nie tylko działy ale i inne rzeczy. Skoro Pan chce od nas abyśmy wszystko szczegółowo wytyczyli, to może wtedy zrezygnuje Pan z tego zapisu, mianowicie uchwały budżetowej, że upoważnia się Pana do przenoszenia w trakcie zmian w planie wydatków budżetowych i my wtedy za Pana to załatwimy. To po co Panu ten zapis? W programie to jest nielogiczne, niespójne. Niech Pan powie, że rezygnuje, wnosi autopoprawkę i nie chce czegoś takiego bez naszej zgody. Za co Pan bierze pieniądze?

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Panie Gumowski, wniosek dotyczący zmian prowadzących do uporządkowania sytuacji w PPM z dnia 27 października 2005 r.- jak Pan Burmistrz miał się do tego odnieść w listopadzie i w grudniu? To jest budżet na cały 2006 r. Zaplanowanie tych kwot w budżecie to była reakcja Pana Burmistrza na wnioski Komisji Budżetu i to reakcja prawidłowa, która zabezpieczała środki. Można było mieć nadzieję, że realne działania w 2006 r. będą podjęte w tej dziedzinie. W tej chwili tymi decyzjami zabierającymi środki jak gdyby mówimy, że Pan Burmistrz w ogóle ma nie robić mieszkań socjalnych w 2006 r. i ma nie porządkować sytuacji w PPM.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu A. Gumowskiego.

Wynik głosowania: za- 17, przeciw- 1, wstrzymało się- 1

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- W Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa w Rozdziale 70004 proponuję pomniejszyć wydatki w czynszach nieściągalnych o 50.000 zł i w dopłacie do stawki eksploatacyjnej o 30.000 zł.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Rada zakończyła dyskusję. Czy Burmistrz jest przygotowany do tego, aby przedstawić nam według opracowanym zmian do budżetu przez Radę Miejską podział w rozdziałach i paragrafach Działu 700 i 710. Jeżeli nie, wnioskuję o odłożenie głosowania w tym temacie i upoważnienie przez Radę Miejską Komisji Budżetowej do przygotowania takiego projektu.

Przewodniczący RM. A. Marcinkiewicz- Panie Burmistrzu, czy jest Pan przygotowany dzisiaj, żebyśmy mogli to przegłosować?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Jestem przygotowany i to przedstawię.

Radny W. Kędziora- Tak jak Przewodniczący Gumowski powiedział: dyskusja i wnioski były wczoraj. Dyskusja się zakończyła. Jest tylko fundamentalne pytanie: czy głosujmy nad tym budżetem czy nie?

Pan Burmistrz doskonale zna procedury i powinien wiedzieć, że to nie czas i pora na zgłaszanie wniosków. Mimo, że została zamknięta dyskusja na poprzedni punkt, ja bym prosił o odpowiedzi do moich zapytań i wątpliwości na temat Pańskiego stażu samorządowego i czy Pan wiedział, w jakim kierunku idą wczorajsze rozmowy? Pan się do tego nie odniósł.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Ja wiem do czego zmierzam- do uchwalenia budżetu. Komuś nie bardzo zależy, żeby ten budżet jak najszybciej uchwalić. Panie Burmistrzu wyrażam olbrzymi żal, że Pan z tym nie jest. Chciałbym, aby Pan był jak najczęściej do dyspozycji i przejął inicjatywę do rozmów z przewodniczącymi klubów, komisji oraz abyśmy wreszcie wypracowali kompromis i przygotowali budżet, który w ciągu paru minut możemy przegłosować. Tą sprawę chciałbym postawić pod głosowanie. Sesję zwołam kiedy materiał będzie przegłosowany.

Radny M. Gryczka- Panie Mecenasie nie wiem czy Pan był wczoraj na sesji, ale chyba Pan zna przebieg naszej sesji. Tak jak moi przedmówcy mówili, my przegłosowaliśmy szereg wniosków. Był wniosek nie tak dawno zgłaszany przez Przewodniczącego Komisji Budżetu A. Gumowskiego. Rozumiemy, że nie godzimy się z propozycjami przedstawionymi przez Pana Burmistrza. Czy nie powinniśmy dzisiaj zdecydować o budżecie? Wnioski zostały przegłosowane. Ja mam dylemat w tej chwili i chciałbym się upewnić. Czy zmierzamy za wnioskiem kolejnym daleko idącym, nie uchwalamy dzisiaj budżetu i upoważniamy Komisję Budżetu do opracowania projektu autorskiego? Czy wnioski przegłosowane na wczorajszej sesji są nie do zrealizowania i Rada nie powinna się w tym momencie odnieść decyzyjnie, Panie Przewodniczący? Powstaje pewien marazm. Proszę o opinię prawną.

Radca prawny R. Mol- W tej chwili budżet jest niekompletny. Zmniejszono wydatki w działach. Należałoby to przegłosować w taki sposób, że ewentualnie komisja podjęła decyzję jak to wygląda w rozdziałach.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Jeżeli poddamy w tej chwili pod głosowanie projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza wraz z przegłosowanymi wczoraj wnioskami, czy popełnimy błąd prawny czy nie?

Czy możemy liczyć się tym, że wojewoda uchyli nam tą uchwałę?

Radca prawny R. Mol- Moim zdaniem należałoby dojść do kompromisu i te kwoty wyrównać, bo jeżeli decyzje o obniżeniu wydatków o kwotę 500.000 zł w poszczególnych działach. Burmistrz zaproponował tutaj 350.000 zł. Musi dojść do jakiegoś kompromisu, należy to zrównać.

Przewodniczący K. Budżetu A. Gumowski- Ale ja zadałem konkretne pytanie. Rada otrzymała projekt budżetu, wczoraj przegłosowała wszystkie wnioski odnośnie zmian do budżetu. Czy w tej chwili możemy przegłosować projekt budżetu wraz z przyjętymi wczoraj wnioskami?

Radca prawny R. Mol- Raczej nie. Z tego względu, że brakuje szczegółowości.

Radny W. Kędziora- Kto jest odpowiedzialny za zebranie tego wszystkiego i opracowanie dokumentacji, na którą moglibyśmy głosować? My mamy to robić? Od czego są służby finansowe? Co służby finansowe robiły mimo deklaracji Burmistrza?

Panie Mecenasie, my nie prosimy Pana o kompromis czy mediacje, tylko o opinię prawną.

Radca prawny R. Mol- Ja nie jestem od oceny formalnej. W tej chwili budżet jest niekompletny.

Radny W. Kędziora- Kto w takim razie powinien skompletować ten budżet, jego część dokumentacyjną? My jako Rada? (zgłosił poniższy wniosek)

Wniosek

Wnioskuje o upoważnienie Komisji Budżetu do formalnego zredagowania dokumentu uwzględniającego wszystkie wnioski podjęte przez Radę odnośnie zmiany projektu budżetu.

Radny S. Ryżyk- Chciałbym zgłosić trochę poszerzony wniosek. Skoro Rada ma się zająć ustaleniem tych kwot w rozdziałach, to ja wnioskowałbym do Pana Przewodniczącego, aby do tego powołać jakąś super komisję. Wszyscy głosowaliśmy nad tymi poprawkami, dlatego wszyscy powinniśmy wziąć za to odpowiedzialność. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spotkać w takim gronie jak dzisiaj, tylko żeby to się nie nazywało sesja a komisja.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Uważam, że powinny być do tego powołane kompetentne osoby. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz będzie do dyspozycji, będzie brał w tym udział i podejmiemy decyzje odnośnie zwołania sesji. Czy tak mam rozumieć ten wniosek?

Radny S. Ryżyk- Ja myślę o spotkaniu całej Rady, ale nie na sesji tylko żeby to była komisja.

Radna S. Jemielity- Składam formalny wniosek o przerwę, aby Radni mogli przedyskutować ten temat.

Radny S. Ryżyk- Myślę, że w posiedzeniu tej komisji może brać udział każdy, zgłaszać swoje uwagi, dyskutować. To się będzie odbywało przy tak zwanej „otwartej kurtynie”. W ciągu tygodnia taka komisja mogłaby się zebrać i nad tym pracować. Prosimy tylko, żeby ten wniosek został przegłosowany. Jest to upoważnienie Komisji Budżetu do pracy nad tą sprawą.

Radny J. Kubajek- Jeżeli przegłosuję w ten sposób, że posiedzenie Komisji Budżetu będzie otwarte, każdy z Radnych będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu tej komisji to czy z prawnego punktu widzenia ci koledzy, którzy nie są członkami komisji będą mogli również zgłaszać swoje wnioski i glosować?

Radca prawny R. Mol- Wnioski może zgłaszać każdy. Obrady każdej sesji i komisji są jawne. Komisja może przyjąć wniosek lub nie.

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Jeżeli wydłużamy czas pracy nad budżetem, to proszę rozważyć taką możliwość, aby jednak Komisja Budżetu w tym układzie przy uczestnictwie innych radnych spróbowała też dokonać zmian w Działach, a także z dalszym obniżeniem deficytu. Uważam, że deficyt jest za duży i jeżeli nie przegłosowaliśmy jeszcze całości uchwały jest okazja, żeby zrobić ten budżet lepszym o niższym deficycie.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Powiem kilka słów do wniosku, który pojawił się tutaj. Po pierwsze: tenże wniosek z chwilą jego przegłosowania będzie nieważny, ponieważ ustawodawca określił wyraźnie kto formułuje projekt budżetu i czyją „własnością” jest przez pewien okres czasu. Po uchwaleniu budżetu, a budżet składa się z Działów i Rozdziałów wraz z załącznikami, wykonuje Burmistrz- organ wykonawczy.

Po drugie: jest niepotrzebny, ponieważ Komisja Budżetu jest komisją wiodącą w tej materii i żadnych upoważnień nie trzeba, bo mam pracować dopóty, dopóki nie przedstawię dokumentu Wysokiej Radzie, która taki projekt uchwały przyjmie i jest to dokument obowiązujący dla Burmistrza.

Radny W. Kędziora- Wypowiem się w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Budżetu z racji tego, że jestem jego zastępcą.

Panie Burmistrzu, my nie negowaliśmy faktu, że ten projekt budżetu to jest Pańska autorska praca. My nie chcemy mówić, że to co będziemy robić w ramach Komisji Budżetu, to że my chcemy sobie uzurpować prawo do autorstwa tego budżetu. My chcemy tylko pozbierać pod względem formalnym, poukładać wszystko w słupki, aby wszystko się bilansowało. Chcemy to poskładać, zrobić za Pana tę robotę.

My się odnieśliśmy do Pańskiego autorskiego projektu budżetu i wszelkie wnioski uzyskały akceptację. Tu odpowiedź do Radnego Edwarda Goli: my nie chcemy być jakąś spec- komisją ponad Radą i wprowadzać jakieś poprawki, które wcześniej nie uzyskały akceptacji. My się od tego wręcz odżegnujemy, chcemy tylko to uporządkować, bo Burmistrz tego nie przygotował. To jest dalej Pański projekt z poprawkami naniesionymi przez Radę.

Radny M. Gryczka- Żebyśmy nie byli postrzegani, że rzeczywiście wchodzimy Panu Burmistrzowi jako organowi wykonawczemu, który zgodnie z uchwałą o procedurze uchwalania budżetu ma pewien parytet działań i on już został wykonany, bo chociażby powiedzmy do momentu przedłużenia projektu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i rozumiemy, że ten projekt jest w obróbce.

Sądzę, że tu służby prawne też będą nam pomocne w tym, żeby nie było przegięcia przez K. Budżetową pracując nad projektem. Nie zapędzajmy się zbyt daleko, a zarazem przesłanki wynikające z uchwały o procedurze uchwalania budżetu muszą być zachowane, bo inaczej będzie taki skutek, że RIO te uchwały uchyli. Apeluję do służb Pana Burmistrza, żeby były pomocne nad ta pracą.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Wczoraj Rada podjęła pewne decyzje dotyczące budżetu, zobowiązaliśmy Pana Burmistrza, żeby służby w czasie tej przerwy miały czas przygotować i dzisiaj przedstawić. Nie zostało to zrobione i w związku z powyższym Rada dzisiaj podejmuje temat, żeby to uporządkować. Świadczy to o tym, ze coś się dzieje, coś nie gra w naszej współpracy.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Pierwsza część mojej wypowiedzi jest przypominająca. Jestem 12 lat samorządowcem w Gminie Pyrzyce, w tym ósmy rok Burmistrzem. Dwukrotnie e Sejmiku w tym szefem Komisji Budżetu i Finansów i takiej sytuacji jeszcze nie było.

Wracając do projektu budżetu tegorocznego: Skarbnik, Zastępca Skarbnika, Radcowie, Kierownicy Wydziałów, Pracownicy, Sekretarz, Zastępca Burmistrza, Burmistrz byli do dyspozycji, są cały czas. Dzisiaj okazuje się, że różne pomysły na Komisje, w takim wymiarze, czy innym mają coś porządkować. Nie rozumiem, co maja porządkować? Jest zrobiony dokument, Komisja ma przedstawić Radzie, a Rada ma przyjąć, co jest do uporządkowania? Ja odniosę się i przedłożę autorytatywny podpis pod taki dokumentem, gdzie wynika jasno co należy do obowiązku stanowiącego budżet: działy, rozdziały, załączniki. Jest to całość i ja nie robię łaski (a biorę pieniądze za to, że pracuję, od oceny mojej pracy jest troszkę szersze gremium i przykro mi to z tego powodu to słyszeć, ale życzę niektórym, aby byli jeszcze w podobnej sytuacji jak ja).

Radny W. Tołoczko - Chciałbym jeszcze raz odnieść się do kwestii, którą podniósł Pan Burmistrz, że złamalibyśmy prawo, bo jest to autorski projekt budżetu, który przedstawiony jest Radzie. Jest to jakaś akademicka dyskusja, która do niczego nie prowadzi. Ja czegoś nie rozumiem i proszę Radcę Prawnego o wyjaśnienie, czy my podejmując taką pracę, kiedy przegłosujemy upoważnienie dla Komisji Budżetu, która będzie pracowała nad projektem budżetu w kwestii rozdziałów, to złamiemy jakiekolwiek prawo, że to już nie będzie autorski projekt Pana Burmistrza, tylko czyj w takim razie? Proszę o odpowiedź, bo z tego pata nie wyjdziemy. Odłożymy w nieskończoność prace nad budżetem?

Radca prawny R. Mol- Projekt, jaki został złożony do Rady przez Burmistrza jest to projekt opracowany przez Burmistrza. Tylko w ramach tego projektu Rada może się poruszać. Komisja wypracuje swoje wnioski, jeżeli taka będzie wola Rady.

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Chciałem przypomnieć, że jest też mój wniosek mówiący o tym, aby Komisja Budżetu nie była związana z deficytem 4.700.000 a miała możliwość obniżenia dalszego do 2.500.000 i aby mogła regulować wydatki we wszystkich działach.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Ma Pan możliwość być na Komisji Budżetu.

Przewodniczący K. Rolnictwa E. Gola- Wniosek- jak dobrze rozumiem- jest o tym, że pracuje się nad projektem budżetu z poprawkami przegłosowanymi przy deficycie 4.700.000 zł i koniec. Mój wniosek jest taki, żeby jednak komisja spróbowała popracować i obniżyć deficyt do 2.500.000 zł i żeby mogła przenosić regulować wydatki we wszystkich działach.

Radca prawny R. Mol- Komisja nie może sobie dowolnie zmieniać budżetu, nie ma takiej kompetencji.

Radny W. Kędziora- Składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji z racji pełnionej funkcji zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu.

Radny J. Tkaczuk- Wnioski komisji zostały uchwalone i one muszą zostać. Jeśli nie, to trzeba zrobić reasumpcję wczorajszego głosowania. W tym układzie wracamy do początku budżetu. Pozostają tylko dwie sprawy: Działy 700 i 710 i to będzie pracą Komisji Budżetu i nic więcej. Jeśli wrócimy do tego, co mówi Radny Gola będziemy musieli zrobić reasumpcję wszystkiego, co zostało zrobione wczoraj.

Proponuję, aby propozycję złożoną przez Radnego Tołoczkę (jeśli nie ma innych propozycji) przegłosować. Komisja dostaje carte blanche i pracuje nad tymi dwoma punktami. Drzwi do komisji są otwarte, każdy z Radnych może przyjść, ale możemy poruszać się tylko w tych dwóch kwestiach.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Szanowni Państwo widzę, że będziecie głosowali nad wnioskiem dotyczącym pewnych prac, które wynikają ze Statutu, z Ustawy o finansach publicznych. Rada potwierdzi swoim wnioskiem coś, co zostało wcześniej uregulowane, unormowane wg kryteriów prawnych.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego W. Kędziory i Radnego W. Tołoczko.

Wynik głosowania: za - 11; przeciw - 6; wstrzymało się -2;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Marcinkiewicz - Poinformował Radnych, że Komisja bardzo szybko przystąpi do pracy i powiadomi o terminie Sesji.

Do punktu. 5 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Odpowiem na interpelację, która została złożona w dniu wczorajszym.

Radny Majak wspominał o hali sportowej. 1 lutego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Dyrektor OSiR- M. Olech, szef EKO- INVESTU- Pan Kozłowski jako wykonawca, Dyrektor SANITU (firmy naprawiającej dach) - Pan Jackowski, Pan L. Mogielski- wykonawca, Kier. Wydziału RG- J. Dobiszewska. Ustalono, że proces przeciekania dachu w hali sportowej przy ul. Rolnej jest bezsporny, jednakże uczestnicy spotkania nie doszli do porozumienia w kwestii uszkodzenia. Przedstawiciel EKO- INVEST oraz SANIT uważają, że nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe usterki. Poprosiliśmy projektanta Pana Mieczysława Zomita o sporządzenie ekspertyzy dachu. Taki dokument z różnych powodów będzie potrzebny, nie są to duże pieniądze, ale może w końcu to rozstrzygnie. Będzie to opinia biegłego niezależnego. W dniu dzisiejszym projektant przeglądał projekt, dokonywał oględzin hali i na tej podstawie sporządzi odpowiednią ekspertyzę, co zrobić aby do końca wyeliminować to co się dzieje, wykaże czy były tu błędy wykonawcy, projektanta. Po otrzymaniu ekspertyzy będziemy wiedzieli od kogo dochodzić.

Radny Dubicki mówił o terenie pod boisko w Obojnie. Agencja wyraziła zgodę na wydzielenie terenu o powierzchni około 70 ha i na tej podstawie podjęliśmy działania, które zmierzają do utworzenia boiska.

Radnego Gumowskiego nie ma.

Radna Morka podnosiła kwestie nie odśnieżania dróg, chodników. Nie będę przytaczał wszystkich pism, rozmów, telefonów w tej materii. Po raz kolejny mówię, iż w Pyrzycach są drogi powiatowe i gminne. Mieszkańca Pyrzyc to nie interesuje i słusznie, bo nie będzie nosił ze sobą ściągi, gdzie dzisiaj idzie drogą powiatową- to za to odpowiada Starosta, jutro idzie drogą gminną- to Burmistrz.

Trzykrotnie występowałem, żeby podpisać porozumienie. Kwestia ile pieniędzy Starosta przeznaczyłby na utrzymanie dróg, które przejąłby na postawie porozumienia. Po raz kolejny zwróciłem się w styczniu tego roku, aby przejąć na mocy porozumienia drogi do zamiatania, utrzymania, koszenia trawy. Dobrze byłoby gdyby był jeden gospodarz był w mieście. Po tych wyborach bezpośrednich Burmistrz zbiera cięgi, oczywiście nie za swoje. W tym przypadku interweniujących informuję pisemnie lub też telefonicznie jak wygląda sprawa, od razu reaguję.

Co się tyczy dożywiania dzieci to mam na piśmie.

Radny M. Majak- Panie Burmistrzu bardzo dobrze, że podjęta została inicjatywa powołania biegłego sądowego w sprawie hali. Myślę, że już dawno należało to zrobić. Natomiast nie zrozumiałem, wobec kogo w tej chwili my jako zamawiający mamy roszczenie- wobec EKO- INVESTU jako wykonawcy czy SANITU?

Burmistrz Pyrzyc K. Lipiński- Moim partnerem jest EKO- INVEST i tylko od niego dochodzę, a czy to będzie SANIT czy inna firma to mnie nie interesuje.

Do punktu.6 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Odczytał wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii ( wniosek stanowi załącznik Nr do protokołu).

Wynik głosowania: za- 15, przeciw- 0, wstrzymało się- 1

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM A. Marcinkiewicz- Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej M. Majaka o odczytanie protokołu z kontroli komisji.

Radny M. Majak- Odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli celowości wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w roku 2005 i kosztów z tym związanych (protokół stanowi załącznik Nr do protokołu) oraz odczytał wypracowane przez komisję wnioski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-03-2006 08:49:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-07-2006 14:35:46