PORZĄDEK OBRAD XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach


PORZĄDEK OBRAD

XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 27 stycznia 2005r. (czwartek) - godz.15,15,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie qvorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji RM.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

6. Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

7. Stopień realizacji inwestycji w mieście i gminie.

8.Ocena działalności promocyjnych Gminy Pyrzyce.

9 . Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla

nauczycieli.

10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce.

11.Projekt uchwały w sprawie budowy małej obwodnicy miasta Pyrzyce.

12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży udziałów w

nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z

pomieszczeniami przynależnymi.

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu

Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i

Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2005-2012.

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów

sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce.

15.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad

ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę.

16.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 87/3 i 87/4 w

obrębie Turze.

17.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 223/1, 223/2 i 223/3

w obrębie Nieborowo.

18.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 763/1 i 763/2 w

Brzesku i obciążeniu służebnością drogową.

19.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa

Brzesko.

20.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Zlewni

Jeziora Miedwie i przyjęcia Statutu Związku.

21.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji

rady na rok 2005.

22.Sprawozdania stałych komisji Rady Miejskiej za rok 2004.

23. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-01-2005 10:41:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-01-2005 10:41:43