PORZĄDEK OBRAD XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 24 luty 2005r.


PORZĄDEK OBRAD

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 24 luty 2005r. (czwartek) - godz.15,15,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie qvorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji RM.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk Nr 382/05).

6. Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

7 . Informacja „Realizacja dopłat bezpośrednich dla rolników w Gminie

Pyrzyce” (Druk Nr 374/05)

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, przyjęcie informacji.

8.Informacja „Problemy Sołectw, podejmowane działania, propozycje ich

rozwiązania” (Druk Nr 378/05)

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, przyjęcie informacji.

9. Ocena realizacji obowiązujących uchwał i wniosków Rady Miejskiej w

Pyrzycach za rok 2004 (Druk Nr 379/05, 379A/05),

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, przyjęcie informacji.

10. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie

uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci młodszych (do 6 lat),

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób dorosłych (Druk Nr 372/05).

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, podjęcie uchwały.

11.Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc

rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i

zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu (Druk Nr 373/05)

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, podjęcie uchwały.

12.Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych

(Druk Nr 380/05)

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, podjęcie uchwały.

13.Projekt uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

Pyrzyce (Druk Nr 371/05)

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, podjęcie uchwały.

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany formy finansowania Zakładu Usług

Transportowych w Pyrzycach (Druk Nr 377/05)

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, podjęcie uchwały.

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów

sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce (Druk Nr

381/05)

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, podjęcie uchwały.

16.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w

obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 375/05)

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, podjęcie uchwały.

17.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 190/38 w obrębie

6 miasta Pyrzyce oraz ustanowienia służebności drogowej (Druk Nr

376/05)

 • opinie stałych komisji rady,

 • dyskusja, podjęcie uchwały.

18. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:22:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:22:55