PORZĄDEK OBRAD XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 10 marca 2005r


PORZĄDEK OBRAD

XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 10 marca 2005r. (czwartek) - godz.8,00,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie qvorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania

stałych komisji rady,

a) dyskusja, b) głosowanie.

5.Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji

rady,

 1. zgłaszanie się radnych do pracy w wybranej komisji rady,

 2. głosowanie.

Przerwa w obradach sesji w celu ukonstytuowania się stałych komisji rady oraz wybrania przez nie kandydatów na przewodniczących komisji.

6.Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji

rady,

 1. zgłaszanie kandydatów przez poszczególne komisje rady,

 2. głosowanie.

7.Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej,

 1. zgłaszanie kandydatów,

 2. głosowanie.

8.Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji

Rewizyjnej,

 1. zgłaszanie kandydatów,

 2. głosowanie.

9. Przyjęcie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego rady;

 1. radnego Krzysztofa Dubickiego, podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym,

 2. radnego Józefa Kubajek, podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym,

 3. radnego Wiktora Tołoczko, podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym,

10. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:23:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:23:19