PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 31 marca 2005r.


PORZĄDEK OBRAD

XXXV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 31 marca 2005r. (czwartek) - godz.14,15,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie qvorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołów z obrad XXXI, XXXIII, XXXIV sesji Rady Miejskiej.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5.Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk Nr 393/05).

6.Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

7.Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach (Druk Nr

389/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) przyjęcie informacji.

8.Ocena opieki zdrowotnej w gminie z zakresu i potrzeb

świadczonych usług dla ludności w zakresie ochrony zdrowia

(Druk Nr 384/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) przyjęcie informacji.

9.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok

2005 (Druk Nr 386/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie gminy Pyrzyce (Druk Nr 388/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

(Druk Nr 391/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na

2005 rok (Druk Nr 392/05) ,

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c)głosowanie.

13.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w

obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 375/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

14.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 190/34 w

obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 385/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 191 w

obrębie 8 miasta Pyrzyce (Druk Nr 387/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

16.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 40/1 w

obrębie 7 miasta Pyrzyce (Druk Nr 390/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

17.Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia

planów pracy stałych komisji rady na rok 2005 (Druk Nr 394/05),

a) dyskusja, b) głosowanie.

18.Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,

 1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

 2. zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady,

 3. przeprowadzenie głosowania,

 4. ogłoszenie wyników.

19.Głosowanie wniosku o Odwołanie Przewodniczącego Rady

Miejskiej,

 1. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

 2. przeprowadzenie głosowania,

 3. ogłoszenie wyników.

20. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:23:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:23:52