PORZĄDEK OBRAD XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 kwietnia 2005r.


Porządek obrad

XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 28 kwietnia 2005r. - godz.13,00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji rady.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk Nr 403/05).

6. Zapytania oraz składanie interpelacji na piśmie.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004,

  1. opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004,

  2. opinie stałych komisji rady,

c) dyskusja.

8.Absolutorium dla Burmistrza Pyrzyc,

  1. opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,

  2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

  3. głosowanie nad Absolutorium dla Burmistrza.

9. Analiza skuteczności funkcjonowania systemu oświaty w

Pyrzycach w zakresie przygotowania zawodowego młodzieży i

dorosłych oraz jego przystosowania do zmieniających się potrzeb

rynku pracy (Druk Nr 400/05),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja.

10. Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy -

przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego (Druk Nr 398/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja.

11. Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Pyrzyce, struktura

gospodarstw rolnych, stan władania, produkcja, zbyt, szanse i

zagrożenia (Druk Nr 399/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja.

12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania

wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali

mieszkalnych, lokali socjalnych oraz udzielanie ulg w spłacie tych

należności (Druk Nr 396/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie

13. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego

własność gminy Pyrzyce (Druk Nr 395/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

14. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz

Gminy Pyrzyce(Druk Nr 401/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów

osobowych stałych komisji rady (Druk Nr 402/05),

a) dyskusja, b) podjęcie uchwały.

16.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

17.Wolne wnioski.

18.Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:24:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:24:52