Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie IZP.6733.22.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej, miasto Pyrzyce, obręb 4, działka nr 23. 2013-11-07 10:38:00
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.17.3.2013.MT/BB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa fermy norek dla 208,75 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą dojazdową w miejscowości Pyrzyce działka nr 3/10 (ferma) oraz 28,5/3,4 dr, 6 dr, 8 dr (droga) obręb 13 miasta Pyrzyce". 2013-10-31 12:53:43
Obwieszczenie IZP.6733.21.2013 informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 86/4, 87 obręb 12 i dz. nr 1/10 obręb 13 m. Pyrzyce, w celu zaopatrzenia w wodę działek o nr 86/10, 86/9, 86/8, 86/7, 86/6, 86/5 obręb 12 m. Pyrzyce. 2013-10-31 12:19:29
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce. 2013-10-30 08:28:11
Obwieszczenie IZP.6733.18.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej, napowietrzno - kablowej SN 15 kV na działkach o nr: 16/2, 6, 19, 32, 181 i 151 obr. Okunica oraz nr 4/6, 4/7 i 12 obr. Cieszysław, gmina Warnice w celu zasilenia stacji pomp (w przepompowni) "Cieszysław". Inwestycja będzie przebiegać w części w gminie Pyrzyce i w części w gminie Warnice. 2013-10-29 13:37:29
Obwieszczenie IZP.6733.17.2013 informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linie kablowe 15 kV, linie kablowe 0,4 kV, złącza kablowe 15 kV, szafa kablowa 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV) na działkach o nr: 7/2, 7/3, 7/5, 7/8, 7/10, 8/6, obr. 12 Pyrzyce, 41/1, obr. 7 Pyrzyce, 130, 155/3, 148, 135 160, 162, 164, 170, 171/1, 171/2, 174, 178, 179, 156/1 obr. 4 Pyrzyce. 2013-10-22 12:01:09
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.16.1.2013.MT zawiadamiam iż w dniu 15 października 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, linii SN wraz z kablami sterownia i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych", realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 88 obręb 1 miasta Pyrzyce. 2013-10-17 13:12:04
Obwieszczenie IZP.6733.22.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej, miasto PYRZYCE, obręb 4, działka nr 23. 2013-10-16 14:18:43
Obwieszczenie IZP.6733.21.2013 o wszczęściu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 86/4, 87 obręb 12 i dz. nr 1/10 obręb 13 m. Pyrzyce, w celu zaopatrzenia w wodę działek o nr 86/10, 86/9, 86/8, 86/7, 86/6, 86/5 obręb 12 m. Pyrzyce. 2013-10-16 08:26:22
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.10.5.2013.MT/BB o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap II" , zlokalizowanego na działkach 353/1, 355 obręb Stróżewo, gmina Pyrzyce, woj., Zachodniopomorskie, planowanego do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z siedzibą Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70 - 415 Szczecin. 2013-10-11 10:14:27
Obwieszczenie IZP.6733.19.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV (budowa: linia kablowa 15kV, linia kablowa 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV) na terenie działek nr 307 obręb 9 Pyrzyce, nr 11/2, 11/3, 11/5(dr), 11/9, 11/10, 49(dr), 105(dr), 106, 568, 387/1, 387/2 obręb 10 Pyrzyce, nr 175(dr), 198 obręb 11 Pyrzyce. 2013-10-10 13:24:41