Obwieszczenie IZP.6733.19.2013 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV (budowa: linia kablowa 15kV, linia kablowa 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV) na terenie działek nr 307 obręb 9 Pyrzyce, nr 11/2, 11/3, 11/5(dr), 11/9, 11/10, 49(dr), 105(dr), 106, 568, 387/1, 387/2 obręb 10 Pyrzyce, nr 175(dr), 198 obręb 11 Pyrzyce.