Obwieszczenie IKiOŚ.6220.10.5.2013.MT/BB o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Melioracje szczegółowe Cieszysław - Etap II" , zlokalizowanego na działkach 353/1, 355 obręb Stróżewo, gmina Pyrzyce, woj., Zachodniopomorskie, planowanego do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z siedzibą Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70 - 415 Szczecin.