PORZĄDEK OBRAD XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 31 maja 2005r.


Porządek obrad

XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 31 maja 2005r. - godz.13,00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji rady.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk Nr 433/05).

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Informacja z działalności „Geotermii Pyrzyce” Spółka z o.o. w

zakresie możliwości świadczonych usług oraz prowadzenia

inwestycji i działalności pozakomunalnej (Druk Nr 414/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja.

8.Budownictwo mieszkaniowe (socjalne, komunalne) w Gminie

Pyrzyce oraz stan terenów pod budownictwo (Druk Nr 410/05, Nr 420/05),

 1. opinia stałych komisji rady,

 2. dyskusja.

9. Informacja o podejmowanych i realizowanych inicjatywach

gospodarczych w Gminie Pyrzyce (Druk Nr 430/05 i Nr 423/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2004 (Druk Nr

417/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2004 (Druk Nr

416/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki

Publicznej (Druk Nr 411/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety sołtysom (Druk Nr 412/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie

14. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad korzystania z

gminnych obiektów sportowych (Druk Nr 415/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia regulaminów

korzystania z gminnych obiektów sportowych (Druk Nr 422/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz

ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami

Pyrzyce - Goleniów na rok 2005 (Druk Nr 426/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz

ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami

Pyrzyce - Złocieniec na rok 2005 (Druk Nr 427/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz

ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami

Pyrzyce - Korbach (Niemcy) na rok 2005 (Druk Nr 424/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

19. Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz

ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami

Pyrzyce - Bad Sülze (Niemcy) na rok 2005 (Druk Nr 425/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

20. Projekt uchwały w sprawie kontynuacji współpracy oraz

ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami

Pyrzyce - Vysoké Mýto (Czechy) na rok 2005 (Druk Nr 428/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

21. Projekt uchwały w sprawie realizacji inwestycji

infrastrukturalnej w Pyrzycach (Druk Nr 409/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

22. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 44 w obrębie

2 miasta Pyrzyce (Druk Nr 408/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

23. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju

Miejscowości Brzesko (Druk Nr 429/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

24. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju

Miejscowości Nowielin (Druk Nr 431/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

25. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/228/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabez-

pieczeniu środków własnych na realizację zadania „Remont i

przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowielinie” (Druk Nr 413/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

26.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

(Druk Nr 418/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

27.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

(Druk Nr 419/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

28.Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Tadeusza Skałeckiego i

Pana Lecha Urbaniaka na działalność Urzędu Miejskiego w

Pyrzycach (432/05)

 1. dyskusja,

 2. podjęcie uchwały.

29.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

30.Wolne wnioski.

31.Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:25:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:25:52