Obwieszczenie IKiOŚ.6220.16.1.2013.MT zawiadamiam iż w dniu 15 października 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, linii SN wraz z kablami sterownia i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych", realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 88 obręb 1 miasta Pyrzyce.