Obwieszczenie IZP.6733.17.2013 informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linie kablowe 15 kV, linie kablowe 0,4 kV, złącza kablowe 15 kV, szafa kablowa 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV) na działkach o nr: 7/2, 7/3, 7/5, 7/8, 7/10, 8/6, obr. 12 Pyrzyce, 41/1, obr. 7 Pyrzyce, 130, 155/3, 148, 135 160, 162, 164, 170, 171/1, 171/2, 174, 178, 179, 156/1 obr. 4 Pyrzyce.