PORZĄDEK OBRAD XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 czerwca 2005r.


Porządek obrad

XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 30 czerwca 2005r. - godz.12,00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII, XXXVIII sesji rady.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk Nr ).

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Informacja z działalności Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Spółka z o.o. (Druk Nr 437A/05) oraz z działalności

Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. (Druk

Nr 437B/05)

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja.

8.Informacja na temat „Skup zbóż w nowych warunkach Wspólnej

Polityki Rolnej (WPR) (Druk Nr 452/05),

 1. opinia stałych komisji rady,

 2. dyskusja.

9. Informacja na temat organizacji dożynek gminnych 2005r. (Druk

Nr 453/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja.

10. Informacja na temat budownictwa mieszkaniowego, socjalnego i

komunalnego w Gminie Pyrzyce (Druk Nr 455/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja.

11. Projekt uchwały w sprawie podjęcia realizacji projektu

inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów

kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do

Funduszu Spójności (Druk Nr 456/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności

dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja

systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie”zgłoszonego

do Funduszu Spójności (Druk Nr 441/05),

 1. opinie stałych komisji rady

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego

Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. majątku wodno-

kanalizacyjnego gminy Pyrzyce (Druk Nr 459/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie

14. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach

(Druk Nr 446/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę (Druk Nr 447/05),

a) opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej

w Brzesku (Druk Nr 439/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie opłat za żywienie oraz świadczenia

usług edukacyjno-wychowawczych w przedszkolach Gminy

Pyrzyce (Druk Nr 440/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy

Pyrzyce (Druk Nr 454/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2005” (Druk Nr 438/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Pyrzyce na

2005 rok (Druk Nr 448/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok

2005 (Druk Nr 449/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na

2005 rok (Druk Nr 450/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

23. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz

Gminy Pyrzyce (na poszerzenie drogi) (Druk Nr 435/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

24. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz

Gminy Pyrzyce (na ciąg komunikacyjny) (Druk Nr 445/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

25. Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste

nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy

Pyrzyce (Druk Nr 434/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

26.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek zabudowanych

garażami nr 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11 i 113/12

położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 442/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

27.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek numer 81/7, 81/8,

81/9, 81/11, 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 443/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

28.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 200/22 w

obrębie 6 miasta Pyrzyce (444/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

29.Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale o obwodach

głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w

celu przeprowadzenia wyborów (460/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

30.Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla

przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w

2005r. (451/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

31. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do

realizacji zadań w zakresie postępowania wobec dłużników

alimentacyjnych oraz w zakresie zaliczek alimentacyjnych(462/05),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

32. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

33. Wolne wnioski.

34. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:27:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-07-2005 09:27:56