Sesja XLVII 2013r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLVII/451/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania tytułu " Honorowy Sołtys ". 2013-10-31 14:45:13
Uchwała Nr XLVII/450/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce. 2013-10-31 14:42:50
Uchwała Nr XLVII/449/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach. 2013-10-31 14:40:48
Uchwała Nr XLVII/448/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 3 miasta Pyrzyce. 2013-10-31 14:35:51
Uchwała Nr XLVII/447/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, obręb geodezyjny 13 miasta Pyrzyce. 2013-10-31 14:34:36
Uchwała Nr XLVII/446/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustanowienia dodatkowej składki Gminy Pyrzyce na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka. 2013-10-31 14:33:02
Uchwała Nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie opłaty prolongacyjnej . 2013-10-31 14:31:14
Uchwała Nr XLVII/444/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie przedłużenia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2013-10-31 14:26:13
Uchwała Nr XLVII/443/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 obręb 4 miasta Pyrzyce na własność Gminy Pyrzyce. 2013-10-31 14:21:32
Uchwała Nr XLVII/442/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Pyrzyce. 2013-10-31 14:20:11
Uchwała Nr XLVII/441/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce. 2013-10-31 14:16:45