Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 23 lutego 2006 r. (czwartek) – godz. 14:15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 23 lutego 2006 r. (czwartek) - godz. 14:15

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy).

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Projekt budżet Gminy Pyrzyce na rok 2006.

8. Ocena podstawowej opieki zdrowotnej w gminie oraz działania na rzecz

profilaktyki zdrowotnej.

9. Funkcjonowanie instytucji kultury na terenie gminy.

10. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach za 2005 r.

oraz bilans potrzeb na 2006 rok .

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i

wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w 2006 r.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/375/01

Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia

wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału

nieruchomości oraz udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury

technicznej.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie

przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVII Pyrzyckich Spotkań

z Folklorem.

14. Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów

sportowych, administrowanych przez OSiR .

15. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia dla Stadionu Miejskiej w

Pyrzycach.

16. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-02-2006 09:59:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-02-2006 09:59:01