Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 stycznia 2006r. – godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

XLVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 26 stycznia 2006r. - godz.14,15

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji rady.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do

podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn.

„Centrum rekreacyjno-sportowe w Pyrzycach”

8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do

podjęcia działań mających na celu realizację budowy w Pyrzycach

tężni, w której wykorzystane zostaną miejscowe lecznicze wody

geotermalne.

9. Zaawansowanie prac zmierzających do opracowania Programu

Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce na lata 2007 - 2013.

10.Analiza i ocena organizacji szkolnictwa podstawowego i

gimnazjalnego w gminie.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska.

12. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nie-

ruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006r.

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych

komisji rady na rok 2006 .

15. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji

Rewizyjnej .

16. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej

komisji rady.

17. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej

komisji rady.

18.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

19.Wolne wnioski.

20.Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-01-2006 12:52:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-01-2006 12:52:19