Sesja XLIV 2013r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLIV/437/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/335/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na 2013 rok. 2013-11-21 11:18:55
Uchwała Nr XLIV/436/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce. 2013-11-21 11:16:28
Uchwała Nr XLIV/435/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Doroty Tujek. 2013-11-21 11:15:12
Uchwała Nr XLIV/434/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2013-11-21 11:13:46
Uchwała Nr XLIV/433/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/10 o pow. 0,0275 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce. 2013-11-21 11:12:08
Uchwała Nr XLIV/432/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 38/5 o pow. 0,0025 ha, nr 38/6 o pow. 0,0075 ha, nr 38/7 o pow. 0,0122 ha, nr 38/8 o pow. 0,0173 ha, nr 38/9 o pow. 0,0220 ha, położonych w obrębie 8 miasta Pyrzyce. 2013-11-21 11:09:40
Uchwała Nr XLIV/431/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102/10 o pow. 0,1735 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Pyrzyce. 2013-11-21 11:02:07
Uchwała Nr XLIV/430/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/2 o pow. 0,8232 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 2013-11-21 11:00:30
Uchwała Nr XLIV/429/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/7 o pow. 0,0066 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2013-11-21 10:56:03
Uchwała Nr XLIV/428/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/290/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 566/7 o pow. 0,0066 ha, nr 566/8 o pow. 0,0078 ha, nr 566/11 o pow. 0,0051 ha, nr 566/12 o pow. 0,0050 ha, nr 566/13 o pow. 0,0041 ha, nr 566/14 o pow. 0,0041 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2013-11-21 10:55:13
Uchwała Nr XLIV/427/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/5 o pow. 0,0041 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2013-11-21 10:51:41
Uchwała Nr XLIV/426/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki zabudowanej nr 200/12 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce przy ul. Tadeusza Rejtana. 2013-11-21 10:50:53
Uchwała Nr XLIV/425/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXII/251/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. 2013-11-21 10:49:05
Uchwała Nr XLIV/424/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/410/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren miasta i Gminy Pyrzyce kategorii drogi gminnej. 2013-11-21 10:47:50
Uchwała Nr XLIV/423/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach. 2013-11-21 10:43:21
Uchwała Nr XLIV/422/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2013-11-21 10:42:09
Uchwała Nr XLIV/421/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-11-21 10:40:31
Uchwała Nr XLIV/420/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXV/263/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/6, położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Generała Władysława Sikorskiego. 2013-11-21 09:14:55
Uchwała Nr XLIV/419/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-11-21 08:16:17
Uchwała Nr XLIV/418/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie dzierżawy w formie bezprzetargowej na okres do 15 lat, części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w obrębie 0003 Ryszewko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/3 o pow. 0,7202 ha. 2013-11-21 08:10:23
Uchwała Nr XLIV/417/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/362/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w obrębie 0003 Ryszewko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/3 o pow. 0,7202 ha. 2013-11-21 08:09:08