Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 31 maja 2006r. – godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

LI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 31 maja 2006r. - godz.14,15

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji rady.

4.Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy.

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Ocena stanu obiektów sportowych administrowanych przez

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach .

8. Przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia bezrobocia

9. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na

2006 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu

dobrowolnych

odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli zatrudnionych w

placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest

Gmina Pyrzyce.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska.

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Pyrzyce.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla

wyboru Rady Miejskiej w Pyrzycach.

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2005.

17. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu

nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność

Gminy.

18. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego

własność Gminy Pyrzyce

19.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

20.Wolne wnioski.

21.Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:26:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:26:43