Uchwała Nr XLIV/428/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/290/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 566/7 o pow. 0,0066 ha, nr 566/8 o pow. 0,0078 ha, nr 566/11 o pow. 0,0051 ha, nr 566/12 o pow. 0,0050 ha, nr 566/13 o pow. 0,0041 ha, nr 566/14 o pow. 0,0041 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce.