Obwieszczenia 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie IZP.6733.26.2013 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linia kablowa 15kV, linia kablowa 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV) na terenie działek nr 73/7, 25, 31/1, 30, 55, 58, 60/4 obręb 4 m. Pyrzyce. 2013-12-30 10:34:43
Obwieszczenie IZP.6733.26.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu dn 63 ś/c na terenie działek nr 46/10, 46/11 oraz 45 z obrębu 2 m.Pyrzyce. 2013-12-19 16:19:51
Obwieszczenie IZP.6733.27.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną placu budowy i budynku mieszkalnego na działce nr 59/2, 59/3, 59/4 i 59/5 (budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowego-pomiarowymi ZKP), gmina PYRZYCE, obręb ŻABÓW, działki nr 59/1, 59/2 i 172. 2013-12-19 14:25:32
Obwieszczenie IKiOS.6220.20.1.2013.MT/BB zawiadamiam iż w dniu 17 grudnia 2013 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Punkt skupu odpadów w tym złomu i metali kolorowych w miejscowości Pyrzyce?.planowanego do realizacji przez Panią Agnieszkę Henschel firma Handlowo Usługowa "BAMI? z siedzibą przy ul. Spółdzielców 11/7, 72-006 Mierzyn. 2013-12-17 14:43:03
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.17.3.2013.MT/BB o umorzeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek dla 208,75 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą dojazdową w miejscowości Pyrzyce działka 3/10 ( ferma) oraz 28, 5/3,4, 6,8 obręb 13 miasta Pyrzyce. 2013-12-16 15:01:58
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.11.5.2012/2013.MT/BB o umorzeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy elektrowni wiatrowych 2013-12-13 14:43:00
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.21.2013.MT/BB o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na? Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Nowielin" wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2013-12-13 14:34:26
Obwieszczenie IZP.6733.26.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu dn 63 ś/c na terenie działek nr 46/10, 46/11 oraz 45 z obrębu 2 m. Pyrzyce. 2013-12-13 14:14:01
Obwieszczenie IZP.6733.25.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linia kablowa 15kV, linia kablowa 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV) na terenie działek nr 73/7, 25, 31/1, 30, 55, 58, 60/4 obręb 4 m. Pyrzyce. 2013-12-05 14:30:35
Obwieszczenie WOOŚ-TŚ.431.6.2013.DK dotyczące zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu zamierzającym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowa linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowych słupowych 15/0,4kV, słupów linii napowietrznej 15kV, złączy i szaf kablowo - pomiarowych 0,4kV na działkach o nr ewid. 132, 124, 122, 83, 112, 158/18, 158/20, 158/21, 158/22, 158/23, 158/24, 158/25, 158/26, 158/27, 158/28, 158/29, 158/30, 158/31, 158/32, 158/33, 158/34, 158/35, 158/36, 158/37, 158/38, 158/39, 158/40, 158/41, 158/42, 158/43, 158/44, obręb Giżyn gm. Pyrzyce", w postępowaniu zmierzającym do ustalenia warunków zabudowy dla ww. inwestycji. 2013-12-04 15:02:49