Obwieszczenie WOOŚ-TŚ.431.6.2013.DK dotyczące zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu zamierzającym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowa linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowych słupowych 15/0,4kV, słupów linii napowietrznej 15kV, złączy i szaf kablowo - pomiarowych 0,4kV na działkach o nr ewid. 132, 124, 122, 83, 112, 158/18, 158/20, 158/21, 158/22, 158/23, 158/24, 158/25, 158/26, 158/27, 158/28, 158/29, 158/30, 158/31, 158/32, 158/33, 158/34, 158/35, 158/36, 158/37, 158/38, 158/39, 158/40, 158/41, 158/42, 158/43, 158/44, obręb Giżyn gm. Pyrzyce", w postępowaniu zmierzającym do ustalenia warunków zabudowy dla ww. inwestycji.