Obwieszczenia 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.1.2014.MT/BB o wszczęciu postępowania w sprawie, jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: Farma Wiatrowa ?Pyrzyce? wraz z infrastrukturą towarzyszącą" obejmującego działki oznaczone w ewidencji gruntów o nr: 3/10;5/3,28 obręb 13 miasta Pyrzyce oraz 126/3;126/4;126/5;126/6;126/7;126/8;126/9 obręb Obromino w gminie Pyrzyce. 2014-01-30 07:05:02
Obwieszczenie IZP.6720.1.2.2014 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce. 2014-01-29 14:30:53
Obwieszczenie IZP.6733.27.13.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną placu budowy i budynku mieszkalnego na działce nr 59/2, 59/3, 59/4 i 59/5 (budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowego-pomiarowymi ZKP), gmina PYRZYCE, obręb ŻABÓW, działki nr 59/1, 59/2 i 172. 2014-01-29 14:22:50
Obwieszczenie NiR.9845.5.2014.KD o ustaleniu stawiki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce na 2014 rok. 2014-01-28 12:23:34
OBWIESZCZENIE O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2014 2014-01-23 14:51:59
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.23.2.2014.MT/BB o umorzeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy wiatrowej TURZE" 2014-01-21 09:16:24
OBWIESZCZENIE IZP.6733.2.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linii kablowej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi) do zasilenia działek o nr 171/1, 171/2, 178 obr 4 Pyrzyce. Inwestycja będzie prowadzona na terenie działek o nr 15/3, 15/16, 1, 2, obręb 12 m. Pyrzyce oraz o nr 170 i 178 obręb 4 m. Pyrzyce. 2014-01-20 16:28:49
OBWIESZCZENIE IZP.6733.1.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 36 i 18/8 obr. 2 m. Pyrzyce. 2014-01-20 16:26:07
POSTANOWIENIE IKiOŚ.6220.22a.2013-2014.-MT/BB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych 2014-01-20 16:20:31
Obwieszczenie IZP.6733.24.13.2014 informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do działek, miasto PYRZYCE, obręb 6, działka nr (15dr) i 3/14 (sieć) oraz 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37 i 3/38 (przyłącza) obręb 7 m. Pyrzyce. 2014-01-15 14:53:12
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.22.2013-2014.-MT/BB o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Pyrzyce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2014-01-13 08:53:51
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.10.2.2013/2014.MT/BB o umorzeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Pyrzyce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2014-01-07 11:53:51