Obwieszczenie IZP.6733.27.13.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną placu budowy i budynku mieszkalnego na działce nr 59/2, 59/3, 59/4 i 59/5 (budowa linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowego-pomiarowymi ZKP), gmina PYRZYCE, obręb ŻABÓW, działki nr 59/1, 59/2 i 172.