Obwieszczenia 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią. 2014-02-28 13:39:11
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.1.1.2014.MT zawiadamiam iż w dniu 27 lutego 2014 roku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa ?Pyrzyce? wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w gminie Pyrzyce, na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami nr: 3/10;5/3,28 obręb 13 miasta Pyrzyce oraz 126/3;126/4;126/5;126/6;126/7;126/8;126/9 obręb Obromino. 2014-02-28 08:48:31
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.22.2.2013-2014.MT/BB zawiadamiam iż w dniu 27 lutego 2014 roku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Pyrzyce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2014-02-28 07:31:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV do połączenia linii napowietrznej SN 15 kV nr L-63/17/3 (Stary Przylep) z linią napowietrzną SN 15 kV nr L-86/5 (Czernice) na terenie działek nr 37, 38, 29/2 oraz 57 z obrębu Czernice, gmina Pyrzyce. 2014-02-27 10:52:28
Obwieszczenie IKiOŚ.6220.21.2.2013-2014.MT/BB o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2014-02-27 10:50:55
Obwieszczenie IZP.6733.2.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linii kablowej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi) do zasilenia działek o nr 171/1, 171/2, 178 obr 4 Pyrzyce. Inwestycja będzie prowadzona na terenie działek o nr 15/3, 15/16, 1, 2, obręb 12 m. Pyrzyce oraz o nr 170 i 178 obręb 4 m. Pyrzyce. 2014-02-25 15:03:08
Obwieszczenie IZP.6733.25.13.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linia kablowa 15kV, linia kablowa 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV) na terenie działek nr 73/7, 25, 31/1, 30, 55, 58, 60/4, 60/8, 60/12, 60/13 obręb 4 m. Pyrzyce. 2014-02-25 15:01:50
Obwieszczenie IZP.6733.3.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 36 i 18/8 obr. 2 m. Pyrzyce. 2014-02-25 15:00:26
Obwieszczenie IZP.6733.11.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 57 i 172, obręb Żabów, w celu zaopatrzenia w media działek o nr 59/2, 59/3, 59/4 i 59/5 obręb Żabów. 2014-02-12 14:35:28
Obwieszczenie IZP.6733.8.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa linii kablowej 15kV, linii kablowych 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, szafy kablowej 0,4kV, złączy kablowych 0,4kV, mufy kablowej 0,4kV), miasto PYRZYCE, ul. Tadeusza Kościuszki, działki nr 15 dr, 17 i 42 z obrębu 6, oraz działki nr 3/14, 3/29, 53dr i 55/2 z obrębu 7 m. Pyrzyce. 2014-02-12 14:33:30
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, możliwość wniesienia pisemnych uwag i wniosków. 2014-02-12 14:27:36
Obwieszczenie IZP.6733.7.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie przełączeń istniejących instalacji gazowych w miejscowości Brzesko, gm. Pyrzyce, na terenie działek nr 658/2, 796. 2014-02-07 15:11:27
Obwieszczenie IZP.6733.43.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c de 315 PE na terenie działek nr 41/2 ? obręb 0007 Pyrzyce, 125 ? obręb 0010 Pyrzyce, 143, 119/2, 38, 37, 35, 33, 32/8, 32/7, 32/6 ? obręb 0012 Pyrzyce, gm. Pyrzyce. 2014-02-07 15:10:05
Obwieszczenie IZP.6733.6.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa linii kablowej 15 kV) dla zasilenia działek budowlanych, miasto PYRZYCE, obręb 7, działka nr 289 i część działki nr 105. 2014-02-07 15:08:46
Obwieszczenie IZP.6733.5.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr 72 oraz 116/19 z obrębu Rzepnowo, gmina Pyrzyce. 2014-02-07 15:06:43
Obwieszczenie IZP.6733.3.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linii kablowej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi) w celu zasilenia działek o nr 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 195, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 obr 11 Pyrzyce. Inwestycja będzie prowadzona na terenie działek o nr 516 i 521, obręb 11 m. Pyrzyce. 2014-02-04 14:22:43