Obwieszczenie IZP.6733.3.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linii kablowej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi) w celu zasilenia działek o nr 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 195, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 obr 11 Pyrzyce. Inwestycja będzie prowadzona na terenie działek o nr 516 i 521, obręb 11 m. Pyrzyce.