Obwieszczenia 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. 2014-03-25 14:43:48
OBWIESZCZENIE IZP.6733.18.13.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej, na powietrzno - kablowej SN 15 kV na działkach o nr: 16/2, 6, 19, 32, 181 i 151 obr. Okunica oraz nr 4/6, 4/7 i 12 obr. Cieszysław, gmina Warnice w celu zasilenia stacji pomp (w przepompowni) ?Cieszysław?. Inwestycja będzie przebiegać w części w gminie Pyrzyce i w części w gminie Warnice. 2014-03-24 09:34:47
OBWIESZCZENIE IZP.6733.11.2014 zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 57 i 172, obręb Żabów, w celu zaopatrzenia w media działek o nr 59/2, 59/3, 59/4 i 59/5 obręb Żabów gm. Pyrzyc. 2014-03-17 16:03:43
Obwieszczenie IZP.6733.8.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa linii kablowej 15kV, linii kablowych 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, szafy kablowej 0,4kV, złączy kablowych 0,4kV, mufy kablowej 0,4kV), miasto PYRZYCE, ul. Tadeusza Kościuszki, działki nr 15 dr, 17 i 42 z obrębu 6, oraz działki nr 3/14, 3/29, 53dr i 55/2 z obrębu 7 m. Pyrzyce. 2014-03-06 14:51:13
Obwieszczenie IZP.6733.6.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa linii kablowej 15 kV) dla zasilenia działek budowlanych, miasto PYRZYCE, obręb 7, działka nr 289 i część działki nr 105. 2014-03-06 14:49:23
Obwieszczenie IZP.6733.5.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr 72 oraz 119/16 z obrębu Rzepnowo, gmina Pyrzyce. 2014-03-06 14:48:02
Obwieszczenie IZP.6733.7.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie przełączeń istniejących instalacji gazowych w miejscowości Brzesko, gm. Pyrzyce, na terenie działek nr 658/2, 796. 2014-03-05 13:34:58
Obwieszczenie IZP.6733.4.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c de 315 PE na terenie działek nr 41/2 ? obręb 0007 Pyrzyce, 125 ? obręb 0010 Pyrzyce, 143, 119/2, 38, 37, 35, 33, 32/8, 32/7, 32/6 ? obręb 0012 Pyrzyce, gm. Pyrzyce. 2014-03-03 15:51:36