Obwieszczenie IZP.6733.8.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa linii kablowej 15kV, linii kablowych 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, szafy kablowej 0,4kV, złączy kablowych 0,4kV, mufy kablowej 0,4kV), miasto PYRZYCE, ul. Tadeusza Kościuszki, działki nr 15 dr, 17 i 42 z obrębu 6, oraz działki nr 3/14, 3/29, 53dr i 55/2 z obrębu 7 m. Pyrzyce.