OBWIESZCZENIE IZP.6733.18.13.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej, na powietrzno - kablowej SN 15 kV na działkach o nr: 16/2, 6, 19, 32, 181 i 151 obr. Okunica oraz nr 4/6, 4/7 i 12 obr. Cieszysław, gmina Warnice w celu zasilenia stacji pomp (w przepompowni) ?Cieszysław?. Inwestycja będzie przebiegać w części w gminie Pyrzyce i w części w gminie Warnice.