Sesja LII 2014r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LII/494/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2014-04-24 09:54:13
Uchwała Nr LII/493/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok 2014-04-24 09:52:41
Uchwała Nr LII/492/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno ? motywacyjnym osób z terenu Gminy Pyrzyce zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie 2014-04-24 09:49:58
Uchwała Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na 2014 rok 2014-04-24 09:47:25
Uchwała Nr LII/490/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu części działki nr 178/81 o pow. 20,00m2, położonej w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2014-04-24 09:46:09
Uchwała Nr LII/489/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do spółki wodnej pod nazwą "Gminna Spółka Wodna w Pyrzycach? 2014-04-24 09:44:46
Uchwała Nr LII/488/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych 2014-04-24 09:29:20
Uchwała Nr LII/487/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 2014-04-24 09:27:10
Uchwała Nr LII/486/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 2014-04-24 09:26:33
Uchwała Nr LII/485/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 2014-04-24 09:25:54
Uchwała Nr LII/484/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2014 rok 2014-04-24 09:25:06