Sesja LIV 2014r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LIV/512/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok 2014-04-24 11:03:40
Uchwała Nr LIV/511/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku 2014-04-24 11:02:57
Uchwała Nr LIV/510/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia w jak najszybszym możliwym czasie czynności prawem przewidzianych związanych z zabezpieczeniem 14-stu lokali mieszkalnych, 2014-04-24 11:02:20
Uchwała Nr LIV/510/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia w jak najszybszym możliwym czasie czynności prawem przewidzianych związanych z zabezpieczeniem 14-stu lokali mieszkalnych 2014-04-24 10:57:17
Uchwała Nr LIV/509/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do nabycia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-24 10:21:46
Uchwała Nr LIV/508/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127/3 o pow. 0,0085 ha położona w obrębie geodezyjnym Mielęcin 2014-04-24 10:16:10
Uchwała Nr LIV/507/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/14 o pow. 1,1282 ha położona w obrębie geodezyjnym 10 miasta Pyrzyce 2014-04-24 10:12:50
Uchwała Nr LIV/506/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej w działce zabudowanej nr 16/46 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce 2014-04-24 10:12:11
Uchwała Nr LIV/505/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności lokalu użytkowego 2014-04-24 10:11:24
Uchwała Nr LIV/504/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności lokalu mieszkalnego 2014-04-24 10:10:19
Uchwała Nr LIV/503/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-04-24 10:09:26
Uchwała Nr LIV/502/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2014r. 2014-04-24 10:03:46
Uchwała Nr LIV/501/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-04-24 10:02:45