OBWIESZCZENIE IZP.6733.24.13.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014r. znak: IZP.6733.24.13.2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do działek, miasto PYRZYCE, obręb 6, działka nr (15dr) i 3/14 (sieć) oraz 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37 i 3/38 (przyłącza) obręb 7 m. Pyrzyce.