Czerwiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1482/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-07-11 08:05:07
ZARZĄDZENIE nr 1481/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2014-07-11 07:41:07
ZARZĄDZENIE nr 1480/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2014-07-11 07:40:26
ZARZĄDZENIE nr 1479/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2014-07-11 07:39:44
ZARZĄDZENIE NR 1478/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu 2014-07-11 07:39:09
Zarządzenie Nr 1477 /2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2014 do uchwały Nr LX/532/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2014 roku 2014-07-11 07:38:15
Zarządzenie Nr 1476/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-07-11 07:37:25
ZARZĄDZENIE nr 1475/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-06-27 11:45:10
ZARZĄDZENIE NR 1474/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu 2014-06-27 11:44:19
Zarządzenie nr 1473/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 2014-06-27 11:43:21
Zarządzenie Nr 1472/2014r Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2014-06-27 11:42:33
Zarządzenie Nr 1471/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-06-27 11:41:52
Zarządzenie Nr 1470/2014r Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2014-06-27 11:40:58
Zarządzenie Nr 1469 /2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-06-27 11:39:02
ZARZĄDZENIE nr 1468/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-06-17 12:51:00
ZARZĄDZENIE nr 1467/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-06-17 12:50:07
ZARZĄDZENIE nr 1466/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-06-17 12:49:17
ZARZĄDZENIE nr 1465/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-06-17 09:43:33
ZARZĄDZENIE nr 1464/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-06-17 09:41:41
ZARZĄDZENIE Nr 1463/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014 2014-06-17 09:19:15
Zarządzenie Nr 1462/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2014r. o zmianie zarządzenia Nr 1376/2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej regulaminu pracy. 2014-06-17 09:16:49
Zarządzenie Nr 1461/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-06-17 09:15:57
Zarządzenie Nr 1460/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pyrzyc 2014-06-02 08:24:37