Obwieszczenia 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.13.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE, miasto PYRZYCE, ul. Ciepłownicza działka nr 572 obręb 10 i działka nr 307 obręb 9. 2014-07-03 14:58:50
OBWIESZCZENIE IZP.6733.24.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce 75/1, obr 5 m. Pyrzyce, w celu zasilenia działek o nr 84/2 i 84/3 obr. 5 m. Pyrzyce 2014-06-25 14:39:00
OBWIESZCZENIE IZP.6733.24.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce 173, obręb Nieborowo, w celu zasilenia działki o nr 203 obręb Nieborowo, gmina Pyrzyce 2014-06-25 14:37:00
OBWIESZCZENIE IZP.6733.19.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami na działce nr 55/7 i zasilenia ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 83, gmina PYRZYCE, obręb OKUNICA, działka nr 55/7, 55/9 i 83 2014-06-25 14:34:37
Obwieszczenie IZP.6733.22.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu osiemnastu słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi na działce nr 1 dr (ul. Słowackiego) oraz zasileniu ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 35 dr (ul. Sportowa), obręb Pyrzyce 12, gm. Pyrzyce 2014-06-25 14:32:18
OBWIESZCZENIE IZP.6733.16.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowienie jednego słupa oświetleniowego wraz z oprawą na działce nr 19 i zasilenia ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 20/1 przy działce nr 119, miasto PYRZYCE, obręb 5, ul. Żwirki i Wigury, działka nr 19 i 20/1 2014-06-24 11:39:26
OBWIESZCZENIE IZP.6733.17.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu siedmiu słupów oświetleniowych wraz z oprawami i zasilenia ich linią napowietrzną 0,4kV z projektowanej szafki oświetleniowej, miasto PYRZYCE, obręb 2, ul. Wiosenna, działka nr 36 dr. 2014-06-20 14:00:57
OBWIESZCZENIE IZP.6733.18.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z oprawą oświetleniową na działce nr 65 dr, dowieszeniu oprawy na istniejącym słupie na działce nr 65 dr oraz zasileniu ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 55, obręb Młyny, gmina Pyrzyce 2014-06-20 13:58:32
OBWIESZCZENIE IZP.6733.20.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego, dowieszeniu oprawy na istniejącym słupie oraz zasileniu jej linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na terenie działki nr 163 z obrębu Stróżewo, gm. Pyrzyce. 2014-06-20 13:55:41
OBWIESZCZENIE IZP.6733.21.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami na działce nr 154 dr i zasilenia ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 153/2, miasto PYRZYCE, obręb 8, ul. Młyńska, działka nr 153/2 i 154 dr. 2014-06-20 13:53:57
Obwieszczenie IZP.6733.14.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na renowacji z częściową odbudową XIV wiecznych murów obronnych wraz z przyporami na odcinku północno-zachodnim od baszty Sowiej do baszty Lodowej na działce nr 6/3 obr. 8 Pyrzyce. 2014-06-12 14:42:43
OBWIESZCZENIE IZP.6733.15.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowie linii kablowych 15 kV, linii kablowych 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV) na terenie działek nr 22/1, 22/2, 25/6, 25/7, 26/1, 27, 28/2, 28/3, 34/7, 34/8, 34/18, 34/23, 34/27, 34/28, 35, 65 z obrębu Pyrzyce 2; 16/43, 34/1 z obrębu Pyrzyce 6; 79, 88/2, 116, 117/1, 117/3, 117/4 z obrębu Pyrzyce 5, przy ul. Głowackiego w Pyrzycach, gm. Pyrzyce. 2014-06-06 14:13:36
OBWIESZCZENIE IZP.6733.12.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodnej i kanalizacyjnej na działkach o nr 574/7 i 94/1, w celu zasilenia działek o nr 574/1, 574/2, 574/3, 574/4, 574/5 i 574/6 obr. 10 m. Pyrzyce. 2014-06-06 14:12:18
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6 obęb geodezyjny 13 miasta Pyrzyce 2014-06-05 14:16:22