OBWIESZCZENIE IZP.6733.15.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowie linii kablowych 15 kV, linii kablowych 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV) na terenie działek nr 22/1, 22/2, 25/6, 25/7, 26/1, 27, 28/2, 28/3, 34/7, 34/8, 34/18, 34/23, 34/27, 34/28, 35, 65 z obrębu Pyrzyce 2; 16/43, 34/1 z obrębu Pyrzyce 6; 79, 88/2, 116, 117/1, 117/3, 117/4 z obrębu Pyrzyce 5, przy ul. Głowackiego w Pyrzycach, gm. Pyrzyce.