Obwieszczenia 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.26.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowniczej średniego ciśnienia dn 40 mm PE w ul. Rycerza Przybora na działkach o nr 27 i 55, obr. 4 Pyrzyce. 2014-07-17 14:48:47
OBWIESZCZENIE IZP.6733.26.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowniczej niskiego ciśnienia dn 90 mm PE w ul. Polnej na działkach o nr 574/7 i 105, obr. 10 m. Pyrzyce 2014-07-17 14:47:04
ZAWIADOMIENIE IZP.6733.22.2014 o wszczęciu postępowania na wniosek: Pana Krzysztofa Żółtowskiego, zam. Noakowskiego 24/4, 70-380 Szczecin, 30.05.2014r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: posadowieniu osiemnastu słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi na działce nr 1 dr (ul. Słowackiego) oraz zasileniu ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 35 dr (ul. Sportowa), obręb Pyrzyce 12, gm. Pyrzyce. 2014-07-16 14:37:39
OBWIESZCZENIE IZP.6733.19.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami na działce nr 55/7 i zasilenia ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 83, gmina PYRZYCE, obręb OKUNICA, działka nr 55/7, 55/9 i 83 2014-07-16 14:34:17
OBWIESZCZENIE IZP.6733.15.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowie linii kablowych 15 kV, linii kablowych 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV) na terenie działek nr 22/1, 22/2, 25/6, 25/7, 26/1, 27, 28/2, 28/3, 34/7, 34/8, 34/18, 34/23, 34/27, 34/28, 35, 65 z obrębu Pyrzyce 2; 16/43, 34/1 z obrębu Pyrzyce 6; 79, 88/2, 116, 117/1, 117/3, 117/4 z obrębu Pyrzyce 5, przy ul. Głowackiego w Pyrzycach, gm. Pyrzyce 2014-07-11 09:48:27
OBWIESZCZENIE IZP.6733.17.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu siedmiu słupów oświetleniowych wraz z oprawami i zasilenia ich linią napowietrzną 0,4kV z projektowanej szafki oświetleniowej, miasto PYRZYCE, obręb 2, ul. Wiosenna, działka nr 36 dr. 2014-07-10 14:53:48
OBWIESZCZENIE IZP.6733.20.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego, dowieszeniu oprawy na istniejącym słupie oraz zasileniu jej linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na terenie działki nr 163 z obrębu Stróżewo, gm. Pyrzyce. 2014-07-10 14:52:39
OBWIESZCZENIE IZP.6733.21.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami na działce nr 154 dr i zasilenia ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 153/2, miasto PYRZYCE, obręb 8, ul. Młyńska, działka nr 153/2 i 15 dr. 2014-07-10 14:26:32
OBWIESZCZENIE IZP.6733.18.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z oprawą oświetleniową na działce nr 65 dr, dowieszeniu oprawy na istniejącym słupie na działce nr 65 dr oraz zasileniu ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 55, obręb Młyny, gmina Pyrzyce. 2014-07-10 14:23:55
OBWIESZCZENIE IZP.6733.16.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na posadowienie jednego słupa oświetleniowego wraz z oprawą na działce nr 19 i zasilenia ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 20/1 przy działce nr 119, miasto PYRZYCE, obręb 5, ul. Żwirki i Wigury, działka nr 19 i 20/1. 2014-07-10 14:20:45
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.2.1.2014.MT/BB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą nazwą "Budowa Centrum Rehabilitacyjno-rekreacyjnego z usługami handlu i sportu zlokalizowanym w Pyrzycach w rejonie ulic: Basenowa- Mickiewicza dz.129 , 139/2-139/5 obręb 4 miasta Pyrzyce. 2014-07-09 10:27:02