ZAWIADOMIENIE IZP.6733.22.2014 o wszczęciu postępowania na wniosek: Pana Krzysztofa Żółtowskiego, zam. Noakowskiego 24/4, 70-380 Szczecin, 30.05.2014r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: posadowieniu osiemnastu słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi na działce nr 1 dr (ul. Słowackiego) oraz zasileniu ich linią napowietrzną 0,4kV z istniejącego słupa na działce nr 35 dr (ul. Sportowa), obręb Pyrzyce 12, gm. Pyrzyce.