Obwieszczenia 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.33.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rewitalizacji (przebudowie) parku miejskiego, miasto PYRZYCE, obręb 9, ul. Jana Pawła II, działki nr 256/1 2014-10-02 09:59:28
OBWIESZCZENIE IZP.6733.31.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działce nr 105, obręb 10 Pyrzyce m. Pyrzyce 2014-09-29 15:50:57
OBWIESZCZENIE IZP.6733.30.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kontenera szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 60/2 z obrębu Żabów, gmina Pyrzyce 2014-09-17 14:46:13
OBWIESZCZENIE IZP.6733.31.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działce nr 105, obręb 10 Pyrzyce m. Pyrzyce 2014-09-17 14:44:46
OBWIESZCZENIE IZP.6733.24.12.2014 o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowych słupowych 15/0,4kV, słupów w linii napowietrznej 15kV, złączy i szaf kablowo-pomiarowych 0,4kV na działkach nr 132, 124, 122, 83, 112, 158/18, 158/20, 158/21, 158/22, 158/23, 158/24, 158/25, 158/26, 158/27, 158/28, 158/29, 158/30, 158/31, 158/32, 158/33, 158/34, 158/35, 158/36, 158/37, 158/38, 158/39, 158/40, 158/41, 158/42, 158/43 i 158/44, obręb Giżyn gm. Pyrzyce 2014-09-16 15:03:58
OBWIESZCZENIE IZP.6733.28.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej s.n. 15kV, miasto PYRZYCE, obręb 10, ul. Staromiejska, działki nr 78 i 79. 2014-09-11 14:46:26