Obwieszczenia 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.33.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rewitalizacji (przebudowie) parku miejskiego, miasto PYRZYCE, obręb 9, ul. Jana Pawła II, działki nr 256/1 2014-11-05 08:23:00
OBWIESZCZENIE IZP.6733.36.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wiaty ogrodowej przy boisku sportowym, miasto PYRZYCE, obręb 3, ul. Obojno, działka nr 131/33 2014-10-28 14:35:14
OBWIESZCZENIE IZP.6733.35.12.2014 o zakończończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowych słupowych 15/0,4kV, słupów w linii napowietrznej 15kV, złączy i szaf kablowo-pomiarowych 0,4kV na działkach nr 132, 124, 122, 83, 112, 158/18, 158/20, 158/21, 158/22, 158/23, 158/24, 158/25, 158/26, 158/27, 158/28, 158/29, 158/30, 158/31, 158/32, 158/33, 158/34, 158/35, 158/36, 158/37, 158/38, 158/39, 158/40, 158/41, 158/42, 158/43 i 158/44, obręb Giżyn gm. Pyrzyce 2014-10-24 09:19:30
OBWIESZCZENIE IZP.6733.35.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia działek o nr 488, 490, 492, 494, 496 i 498, obręb 11 Pyrzyce, Inwestycja będzie prowadzona w działkach o nr 514, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496 i 498, obręb 11 m. Pyrzyce. 2014-10-24 09:17:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV dla zadania " Projekty budowlano - wykonawczy: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV w rejonie ul. Głowackiego w Pyrzycach" na działce nr 16/43 obręb 0006 miasto Pyrzyce, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2014-10-17 12:31:03
OBWIESZCZENIE IZP.6733.34.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej z budową linii kablowych 15kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, miasto PYRZYCE, ul. Ogrodowa, działka nr 82/1 z obrębu 2 oraz działki nr 296, 293, 67, 4, 290 z obrębu 5 m. Pyrzyce 2014-10-08 14:37:33
OBWIESZCZENIE IZP.6733.30.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kontenera szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 60/2 z obrębu Żabów, gmina Pyrzyce. 2014-10-03 13:10:31