Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV dla zadania " Projekty budowlano - wykonawczy: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV w rejonie ul. Głowackiego w Pyrzycach" na działce nr 16/43 obręb 0006 miasto Pyrzyce, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A.