Obwieszczenia 2014 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.37.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (budowa: linie kablowe 15kV, linie kablowe 0,4kV, kontenerowe stacje transformatorowe 15/04kV) na działkach o nr 307(dr), 320,300, 204/20, 204/20, 204/5, 305 i 204/8 obręb 9 Pyrzyce; 11/5, 11/10, obręb 10 Pyrzyce, przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach 2014-11-28 11:50:12
OBWIESZCZENIE IZP.6733.36.2014 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wiaty ogrodowej przy boisku sportowym, miasto PYRZYCE, obręb 3, ul. Obojno, działka nr 131/33 2014-11-19 14:32:26
OBWIESZCZENIE IZP.6733.65.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia działek o nr 488, 490, 492, 494, 496 i 498, obręb 11 Pyrzyce, Inwestycja będzie prowadzona w działkach o nr 514, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496 i 498, obręb 11 m. Pyrzyce 2014-11-19 07:20:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji 2014-11-07 14:03:50
OBWIESZCZENIE IZP.6733.34.2014 o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej z budową linii kablowych 15kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, miasto PYRZYCE, ul. Ogrodowa, działka nr 82/1 z obrębu 2 oraz działki nr 296, 293, 67, 4, 290 z obrębu 9 m. Pyrzyce 2014-11-07 14:02:25